Tag: po

Wat is autisme? Definitie, diagnose en behandeling

Uit vraag en antwoord > Gedragsproblemen

Wat zijn kenmerken van ADHD?

Uit vraag en antwoord > Gedragsproblemen

ADHD op school

Uit vraag en antwoord > Leerproblemen

Onderwijsinspectie

Uit vraag en antwoord > Functies en bestuur

Wat is dyscalculie?

Uit vraag en antwoord > Leerproblemen

Lifecoaching en huiswerkbegeleiding bij Studiezalen

Uit vraag en antwoord > Leerachterstand, bijles en huiswerkbegeleiding

Wat leert mijn kind op het sbo (speciaal basisonderwijs)?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wanneer mag én wanneer moet mijn kind naar de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht basisonderwijs

Wanneer zijn de schoolvakanties in Amsterdam in 2024?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wanneer moet ik mijn kind aanmelden voor de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Zij-instromers voor de klas: ‘Ik heb het lesgeven geromantiseerd’

Blogbericht van 6 oktober 2023

Een plan voor hulp op school: het ontwikkelingsperspectief

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Mijn kind heeft hulp op school nodig: hoe kies ik een school?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Oneens met school over passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Onderwijsconcept, didactiek en lesmethode verschillen per school

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat doet een intern begeleider?

Uit vraag en antwoord > Passend onderwijs basisonderwijs

Autisme op school

Uit vraag en antwoord > Gedragsproblemen

Hoogbegaafd op school

Uit vraag en antwoord > Hoogbegaafdheid

Geen geld, geen extra ondersteuning?

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Hoe kan mijn kind alsnog overgaan of een leerachterstand inhalen?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Mag mijn kind een jaar langer kleuteren?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat betekent zittenblijven of doubleren voor uw kind?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat is NT2?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat is de zorgplicht passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Aanmelding

Kansrijk adviseren? Tips voor het schooladviesgesprek!

Blogbericht van 24 januari 2023

Hoe groot is het lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs in Amsterdam?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat is een leerlingdossier?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier basisonderwijs

Hoe kies ik een goede basisschool in Amsterdam?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is een leerlingvolgsysteem (LVS)?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Hoe wordt de voor- en naschoolse opvang georganiseerd?

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Wie is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Leren lezen op de basisschool

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Leesplezier thuis en in de klas

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat kan een basisschool doen tegen pesten?

Uit vraag en antwoord > Pesten

Wat doet een schoolbestuur?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wat is een oudercommissie?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Hoe krijg ik mijn kind aan het lezen?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat leren kinderen op de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Betekenen primair onderwijs en basisonderwijs hetzelfde?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wat leert mijn kind in groep 3?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat leert mijn kind in groep 1 en 2?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat leert mijn kind in groep 7?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat leert mijn kind in groep 4?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat leert mijn kind in groep 5?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat leert mijn kind in groep 6?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat leert mijn kind in groep 8?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wie is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wat is een onderwijsnummer?

Uit vraag en antwoord > Functies en bestuur

Wat moeten scholen doen bij lesuitval?

Uit vraag en antwoord > Schoolgebouw en opvang

Wat is de bewaartermijn van leerlinggegevens?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier basisonderwijs

Zij-instromers voor de klas: ‘Mijn tienjarige zoon geeft mij vaak tips’

Blogbericht van 12 juli 2022

Zij-instromers voor de klas: ‘Ik wilde iets doen voor het collectief’

Blogbericht van 9 mei 2022

De regels voor zittenblijven op de basisschool

Uit vraag en antwoord > Overgangsbeslissing

Vergoedingen bij hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Hoogbegaafdheid

Zij-instromers voor de klas: ‘Dit voelt als de start van mijn derde leven’

Blogbericht van 17 maart 2022

Wat betekenen de verschillende toets-begrippen in Cito?

Uit vraag en antwoord > Leerlingvolgsysteem

Wat is Cito?

Uit vraag en antwoord > Leerlingvolgsysteem

Wat staat er (verplicht) in het onderwijskundig rapport (oki-doc)?

Uit vraag en antwoord > OKI-doc en onderwijskundig rapport

Medezeggenschap en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Raden

Hoe om te gaan met het schoolrapport?

Uit vraag en antwoord > Rapport(gesprek)

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is het schoolondersteuningsprofiel (SOP)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Medicijnen op school: wat kunt u van school verwachten?

Uit vraag en antwoord > Externe hulp

Hoe werkt de geschillencommissie passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Wat is hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat is de Kopklas?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat doet een leerplichtambtenaar?

Uit vraag en antwoord > Leerplichtambtenaar

Tips aan ouders voor 10-minutengesprek

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat is een 10-minutengesprek?

Uit vraag en antwoord > Rapport(gesprek)

Het inzetten én belonen van vrijwilligers op school

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wat is een DL en een DLE?

Uit vraag en antwoord > Leerlingvolgsysteem

Voorlezen of voorgelezen worden? De VoorleesExpress!

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Hoe kom ik aan een aanmeldformulier voor de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Welke concepten voor vernieuwend onderwijs zijn er?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van ervaringsgericht onderwijs (EGO)?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van dalton?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat kan ik doen als mijn kind wordt gepest op school?

Uit vraag en antwoord > Pesten

Wat is pesten? En wat zijn de gevolgen van pesten op school?

Uit vraag en antwoord > Pesten

Wat is het onderwijsconcept van montessori?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van de vrijeschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van jenaplan?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Welke VVE-programma’s zijn er?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Wat is het verschil tussen de voorschool en vroegschool? (VVE)

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling voorschool

Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK)

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen mogen er maximaal in een klas?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Alternatieven voor eindmusical groep 8 tijdens corona

Blogbericht van 7 april 2021

Succeservaringen en teleurstellingen op sbo tijdens de lockdown

Blogbericht van 25 januari 2021

Welk kind is kwetsbaar? Naar school tijdens de lockdown

Blogbericht van 18 januari 2021

Talentendag op basisschool Nellestein in Zuidoost

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie voor schoolportretten

Basisschool De Schakel in Zuidoost: ‘Binnen twee jaar willen we technisch lezen en spelling weer op de kaart hebben’

Blogbericht van 5 november 2020

‘Leesvaardigheid ontwikkelt zich bij kinderen van binnenuit’

Blogbericht van 13 oktober 2020

Het ‘geef-me-niet-de-beurt-register’, Lubach en experts over de leescrisis

Blogbericht van 3 oktober 2020

Chronologisch overzicht kamerstukken en documenten over Coronavirus en onderwijs

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Overzicht sluitende basisscholen Amsterdam

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Moet school opvang voor leerlingen regelen tijdens een staking?

Uit vraag en antwoord > Schoolgebouw en opvang

Lerarenstaking woensdag 6 november gaat toch door

Blogbericht van 4 november 2019

Ouders & Onderwijs

Uit vraag en antwoord > Links

Te veel onduidelijkheid over extra ondersteuning in passend onderwijs

Blogbericht van 8 oktober 2018

De Bonusklas in Nieuw-West voor groep 3 t/m 6 door BOOT

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Minder uren naar school, mag dat?

Uit vraag en antwoord > Maatwerk