Tag: po

Wat kan een basisschool doen tegen pesten?

Uit vraag en antwoord > Pesten

Wat doet een schoolbestuur?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat is een oudercommissie?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Hoe krijg ik mijn kind aan het lezen?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat leren kinderen op de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Betekenen primair onderwijs en basisonderwijs hetzelfde?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat leert mijn kind op het sbo (speciaal basisonderwijs)?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat leert mijn kind in groep 3?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat leert mijn kind in groep 1 en 2?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat leert mijn kind in groep 7?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat leert mijn kind in groep 4?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat leert mijn kind in groep 5?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat leert mijn kind in groep 6?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat leert mijn kind in groep 8?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wie is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat is een onderwijsnummer?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Zij-instromers voor de klas: ‘Mijn tienjarige zoon geeft mij vaak tips’

Blogbericht van 12 juli 2022

Zij-instromers voor de klas: ‘Ik wilde iets doen voor het collectief’

Blogbericht van 9 mei 2022

De regels voor zittenblijven op de basisschool

Uit vraag en antwoord > Overgangsbeslissing

Vergoedingen bij hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Zij-instromers voor de klas: ‘Dit voelt als de start van mijn derde leven’

Blogbericht van 17 maart 2022

Wat betekenen de verschillende toets-begrippen in Cito?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Wat is Cito?

Uit vraag en antwoord > Leerlingvolgsysteem

Wat staat er (verplicht) in het onderwijskundig rapport en oki-doc?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier

Wanneer moet ik mijn kind aanmelden voor de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Medezeggenschap en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Hoe om te gaan met het schoolrapport?

Uit vraag en antwoord > Rapport(gesprek)

Een geschil over passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is de zorgplicht passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Toelating

Wat is het schoolondersteuningsprofiel (SOP)?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Medicijnen op school: wat kunt u van school verwachten?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Hoe werkt de geschillencommissie passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat is de Kopklas?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat moeten scholen doen bij lesuitval?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat doet een leerplichtambtenaar?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Wanneer mag én wanneer moet mijn kind naar de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Tips aan ouders voor 10-minutengesprek

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Wat is een 10-minutengesprek?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Het inzetten én belonen van vrijwilligers op school

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat is een DL en een DLE?

Uit vraag en antwoord > Leerlingvolgsysteem

Voorlezen of voorgelezen worden? De VoorleesExpress!

Uit vraag en antwoord > Voorschool

Hoe kom ik aan een aanmeldformulier voor de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Welke concepten voor vernieuwend onderwijs zijn er?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van ervaringsgericht onderwijs (EGO)?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van dalton?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat kan ik doen als mijn kind wordt gepest op school?

Uit vraag en antwoord > Pesten

Wat is pesten? En wat zijn de gevolgen van pesten op school?

Uit vraag en antwoord > Pesten