Tag: po

Medicijnen op school: wat kunt u van school verwachten?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Hoe werkt de geschillencommissie passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat is de Kopklas?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat moeten scholen doen bij lesuitval?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat doet een leerplichtambtenaar?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Wanneer mag én wanneer moet mijn kind naar de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Tips aan ouders voor 10-minutengesprek

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat is een 10-minutengesprek?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Het inzetten én belonen van vrijwilligers op school

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat is een DL en een DLE?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Voorlezen of voorgelezen worden? De VoorleesExpress!

Uit vraag en antwoord > Voorschool

Hoe kom ik aan een aanmeldformulier voor de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Welke concepten voor vernieuwend onderwijs zijn er?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van ervaringsgericht onderwijs (EGO)?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wanneer moet ik mijn kind aanmelden voor de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van dalton?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is pesten? En wat zijn de gevolgen van pesten op school?

Uit vraag en antwoord > Veiligheid

Wat kan ik doen als mijn kind wordt gepest op school?

Uit vraag en antwoord > Veiligheid

Onderwijsinspectie

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat is de bewaartermijn van leerlinggegevens?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier

Betekenen primair onderwijs en basisonderwijs hetzelfde?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat is het onderwijsconcept van montessori?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van de vrijeschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van jenaplan?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Welke VVE-programma’s zijn er?

Uit vraag en antwoord > Voorschool

Wat is het verschil tussen de voorschool en vroegschool? (VVE)

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK)

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen mogen er maximaal in een klas?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat kan een basisschool doen tegen pesten?

Uit vraag en antwoord > Veiligheid

Wat leert mijn kind in groep 8?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat leert mijn kind in groep 7?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat leert mijn kind in groep 6?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat leert mijn kind in groep 5?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat leert mijn kind in groep 4?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat leert mijn kind in groep 1 en 2?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is een ontwikkelingsperspectief?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is het schoolondersteuningsprofiel?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Medezeggenschap en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is de zorgplicht in passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Toelating

Hoe kan mijn kind alsnog overgaan of een leerachterstand inhalen?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Mag mijn kind een jaar langer kleuteren?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

De regels voor zittenblijven op de basisschool

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Wat betekent zittenblijven of doubleren voor uw kind?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat leert mijn kind in groep 3?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Alternatieven voor eindmusical groep 8 tijdens corona

Blogbericht van 7 april 2021

Kansrijk adviseren? Tips voor het schooladviesgesprek!

Blogbericht van 11 februari 2021

Wat leert mijn kind op het sbo (speciaal basisonderwijs)?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Succeservaringen en teleurstellingen op sbo tijdens de lockdown

Blogbericht van 25 januari 2021