Tag: po

Wanneer zijn de schoolvakanties in Amsterdam in 2024?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wanneer moet ik mijn kind aanmelden voor de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Zij-instromers voor de klas: ‘Ik heb het lesgeven geromantiseerd’

Blogbericht van 6 oktober 2023

Een plan voor hulp op school: het ontwikkelingsperspectief

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Mijn kind heeft hulp op school nodig: hoe kies ik een school?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Oneens met school over passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Onderwijsconcept, didactiek en lesmethode verschillen per school

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat doet een intern begeleider?

Uit vraag en antwoord > Passend onderwijs basisonderwijs

Autisme op school

Uit vraag en antwoord > Gedragsproblemen

Hoogbegaafd op school

Uit vraag en antwoord > Hoogbegaafdheid

Geen geld, geen extra ondersteuning?

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Hoe kan mijn kind alsnog overgaan of een leerachterstand inhalen?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Mag mijn kind een jaar langer kleuteren?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat betekent zittenblijven of doubleren voor uw kind?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat is NT2?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat is de zorgplicht passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Aanmelding

Kansrijk adviseren? Tips voor het schooladviesgesprek!

Blogbericht van 24 januari 2023

Hoe groot is het lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs in Amsterdam?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat is een leerlingdossier?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier basisonderwijs

Hoe kies ik een goede basisschool in Amsterdam?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is een leerlingvolgsysteem (LVS)?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Hoe wordt de voor- en naschoolse opvang georganiseerd?

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Wie is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Leren lezen op de basisschool

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Leesplezier thuis en in de klas

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat kan een basisschool doen tegen pesten?

Uit vraag en antwoord > Pesten

Wat is een oudercommissie?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wat doet een schoolbestuur?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Hoe krijg ik mijn kind aan het lezen?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Betekenen primair onderwijs en basisonderwijs hetzelfde?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wat leren kinderen op de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat leert mijn kind op het sbo (speciaal basisonderwijs)?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat leert mijn kind in groep 3?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat leert mijn kind in groep 1 en 2?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat leert mijn kind in groep 7?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat leert mijn kind in groep 6?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat leert mijn kind in groep 8?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat leert mijn kind in groep 4?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat leert mijn kind in groep 5?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Wat is een onderwijsnummer?

Uit vraag en antwoord > Functies en bestuur

Wie is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wat moeten scholen doen bij lesuitval?

Uit vraag en antwoord > Schoolgebouw en opvang

Wat is de bewaartermijn van leerlinggegevens?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier basisonderwijs

Zij-instromers voor de klas: ‘Mijn tienjarige zoon geeft mij vaak tips’

Blogbericht van 12 juli 2022

Zij-instromers voor de klas: ‘Ik wilde iets doen voor het collectief’

Blogbericht van 9 mei 2022

De regels voor zittenblijven op de basisschool

Uit vraag en antwoord > Overgangsbeslissing

Vergoedingen bij hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Hoogbegaafdheid

Zij-instromers voor de klas: ‘Dit voelt als de start van mijn derde leven’

Blogbericht van 17 maart 2022

Wat betekenen de verschillende toets-begrippen in Cito?

Uit vraag en antwoord > Leerlingvolgsysteem

Wat is Cito?

Uit vraag en antwoord > Leerlingvolgsysteem