Tag: po

Geen geld, geen extra ondersteuning?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Moet school opvang voor leerlingen regelen tijdens een staking?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Het inzetten én belonen van vrijwilligers op school

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van de vrijeschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van het montessori-onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van daltonscholen?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Ouders & Onderwijs

Uit vraag en antwoord > Links

Wat is het onderwijsconcept van jenaplan?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wanneer mag én wanneer moet mijn kind naar de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Hoe kom ik aan een aanmeldformulier voor de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat staat er (verplicht) in het onderwijskundig rapport en oki-doc?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier

Welke VVE-programma’s zijn er?

Uit vraag en antwoord > Voorschool

Te veel onduidelijkheid over extra ondersteuning in passend onderwijs

Blogbericht van 8 oktober 2018

De Bonusklas in Nieuw-West voor groep 3 t/m 6 door BOOT

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie

Minder uren naar school, mag dat?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat betekent doubleren of zittenblijven voor uw kind?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Zelf leren denken, filosofie op de basisschool

Blogbericht van 20 november 2017

Wanneer moet ik mijn kind aanmelden voor de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Toelating

Thuiszitters en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is een ontwikkelingsperspectief?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Dorpsschool in Zuidoost

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie voor schoolportretten

Leerplichtambtenaar

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Transparantie en betrokkenheid op 8e Montessori

Blogbericht van 13 december 2016

Wat kan school doen tegen pesten?

Uit vraag en antwoord > Veiligheid

Wat is pesten? En wat zijn de gevolgen van pesten op school?

Uit vraag en antwoord > Veiligheid

Wat kan ik doen als mijn kind wordt gepest op school?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Uitnodiging: Hoe staat Passend Onderwijs in Amsterdam ervoor?

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Ook gewichtenleerlingen verdienen goed onderwijs, weinigen krijgen het

Blogbericht van 9 mei 2016

Van Passend onderwijs naar Inclusief onderwijs?

Blogbericht van 25 april 2016

Effectieve scholen voor gewichtenleerlingen: ze zijn er wel, maar het zijn er niet veel

Blogbericht van 13 april 2016

Vier excellente scholen voor gewichtenleerlingen

Blogbericht van 13 april 2016

Cosmetische oplossing voor status quo

Blogbericht van 14 maart 2016

Terugdringen onderwijsachterstand vraagt actieve ouders

Blogbericht van 8 december 2015

Tevredenheidsonderzoek naar toelatingsbeleid

Blogbericht van 25 oktober 2015

Passend onderwijs: een Welles-Nietes discussie

Blogbericht van 2 oktober 2015

Ondersteuningsprofielen Amsterdamse basisscholen onvindbaar

Blogbericht van 17 augustus 2015

Wie is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

OCO maakt de balans op na 1 jaar passend onderwijs

Blogbericht van 18 juni 2015

Gezonde School Brede basisschool Fiep Westendorp

Blogbericht van 14 april 2015

Mijn kind is niet geplaatst, wat moet ik doen?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK)

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Wat is de rol van ouders bij hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Vergoedingen bij hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Passend Onderwijs: hoe staat het ervoor?

Blogbericht van 24 december 2014

Wat is het onderwijsconcept van ervaringsgericht onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Medicijnen op school: wat kunt u van school verwachten?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is de rol van school bij hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

OCO bezoekt ouders Krijtmolen

Blogbericht van 1 oktober 2014

Autisme op school

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

ADHD op school

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs