Categoriaal Gymnasium

Geplaatst door OCO op 17 augustus 2009

Het gymnasium is een schooltype binnen het vwo. De klassieke talen Grieks en Latijn zijn er een verplicht eindexamenonderdeel.
Gymnasium wordt gezien als de zwaarste opleiding binnen het vwo, omdat kinderen twee vakken meer krijgen binnen hetzelfde aantal lesuren.

Een categoriaal gymnasium is een school met alleen een gymnasiumopleiding.
Er zijn 5 categoriale gymnasia in Amsterdam: Barlaeus Gymnasium, Cygnus Gymnasium, St. Ignatiusgymnasium, Vossius Gymnasium en Het 4e Gymnasium. Er zijn ook gymnasiumopleidingen aan scholengemeenschappen.

Meer artikelen over Blog