D66 Amsterdam: investeer in morgen

Geplaatst door OCO op 23 februari 2010

D66 Amsterdam presenteerde op 23 februari 2010 haar voorstellen voor beter onderwijs in Amsterdam. De sociaal-liberale partij investeert vanaf 2011 elk jaar 40 miljoen in de toekomst van de stad. D66-lijsttrekker Ageeth Telleman: “D66 maakt echte keuzes. Wij investeren meer in onderwijs dan alle andere partijen bij elkaar. Zo reserveren we 8 miljoen voor het versterken en uitbreiden van voorschools taalonderwijs, 5 miljoen voor brede scholen en een miljoen voor een Amsterdams Onderwijs-opleidingsfonds voor leraren op zwakke scholen. Ook willen we kleinere klassen en intiemere scholen waar docenten, ouders en leerlingen elkaar kennen. Daarvoor is 20 miljoen beschikbaar.” In 2011 wordt ook nog 10 miljoen incidenteel voor scholenbouw bestemd.

OCO constateert dat D’66 met concrete plannen komt, op een aantal punten tot in detail uitgewerkt en op andere punten bewust nog wat vager omdat de plannen met de professionals (schoolbesturen, docenten en ouders)nog bedacht moeten worden. D66 wil vooral de positie van docenten versterken o.a. door scholing. De betrokkenheid van ouders moet vooral via de medezeggenschapsraden verlopen, zo vindt de partij.

De capaciteitsproblemen in het voortgezet onderwijs moeten opgelost worden door meer ruimte. D66 wil daar extra geld voor reserveren, zodat loting niet meer nodig is. Tegelijk streeft D66 naar kleinere, intieme scholen, vooral in het vmbo en het mbo.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog