De Pers: Scholen niet brandveilig

Geplaatst door OCO op 5 mei 2009

De brandveiligheid op scholen laat te wensen over, meldt dagblad De Pers.

Het is slecht gesteld met de brandveiligheid van Nederlandse scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Voorzieningen als een goed functionerend brandalarm en een ontruimingsplan zijn soms afwezig, nooddeuren gaan op slot of worden gebarricadeerd omdat ze anders constant opengemaakt zouden worden door baldadige leerlingen. Controles worden in veel gevallen sporadisch gedaan en het antwoord op de vraag over wie aan te spreken is op de naleving van welke regels verdrinkt in ambtelijk getouwtrek over verantwoordelijkheden en handhaving.

Voorschriften
Er zijn wel voorschriften voor brandveiligheid. Sinds 1 november 2008 moeten gebouwen in Nederland voldoen aan het Besluit brandveilig gebruik gebouwen (Gebruiksbesluit). Het schoolbestuur is verantwoordelijk als gebruiker en heeft een meldingsplicht bij de gemeente als er iets mis is. De gemeente is verantwoordelijk voor een brandveilige situatie. De school om er voor te zorgen dat die situatie zo blijft.

Lees ook
Ik vraag mij af of de school van mijn kind wel brandveilig genoeg is — hoe kan ik dit nagaan?

Meer artikelen over Blog