Een ondernemingsplan voor een Onderwijs Consumenten Organisatie in Amsterdam (I&M VGP)

Geplaatst door OCO op 22 december 2005

Voor ouders en jongeren/leerlingen en door ouders en jongeren/leerlingen
Met dit schematisch opgezette ondernemingsplan won Ideeën & Media VGP de aanbesteding voor de subsidie voor het opzetten van een onderwijsconsumentenorganisatie.

Empowerment
In de visie stond ondermeer: OCO verzamelt, informeert, kanaliseert, vertegenwoordigt, maar zorgt vooral voor het empowerment van ouders en jongeren op het terrein van opvoeding en onderwijs.

OCO wil drie doelen bereiken:

  1. het verstrekken van informatie aan ouders en jongeren om bij te dragen aan kennis en opvattingen over het onderwijs en de scholen, zodat tenminste antwoord wordt gegeven op vragen die ouders en jongeren hebben,
  2. het ondersteunen en kanaliseren van meningen en oordelen van ouders en jongeren om deze zo onder de aandacht te brengen van beleidsmakers, bestuurders en andere betrokkenen zodat hun beleid beïnvloed wordt,
  3. het organiseren van algemeen en specifiek debat in alle mogelijke vormen om bij alle betrokkenen de aandacht te vestigen op vraagstukken, die te maken hebben met de kwaliteit van het onderwijs en de scholen.

Deze doelen wil OCO bereiken door middel van:

  1. een webloket en een fysiek loket (0800 telefoonnummer) waarmee vragen van ouders en jongeren effectief verzameld en beantwoord kunnen worden,
  2. het opbouwen van een interactieve kennisbank waarmee een ‘body of knowledge’ over het Amsterdams onderwijs en de scholen wordt opgebouwd,
  3. het realiseren van een beoordelingssysteem van scholen door ouders en jongeren waarmee permanente aandacht van schoolbestuurders en betrokkenen voor de kwaliteit van hun onderwijs en scholen wordt gevraagd,
  4. het opsporen van ‘hot issues’ uit vragen en meningen van ouders en jongeren op grond waarvan verdere acties worden ontwikkeld om invloed uit te oefenen op de behandeling van dergelijke onderwerpen (verdere kennisontwikkeling, debat, publicaties, lobby, acties enz.),
  5. het positioneren van ouders en jongeren als belangrijke en belanghebbende partij in discussies over de kwaliteit van het onderwijs en de scholen door middel van openbare stellingnames, vertegenwoordigingen, enz.

Naast informatie over de visie en doelen bevatte het ondernemingsplan paragrafen over ambitie, kritische succesfactoren, activiteiten, organisatie, fasering, begroting en een aantal bijlages.

Zie voor de volledige tekst de download ienm_ondernemingsplanoco.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog