Geert Groote zoekt allochtone leerlingen

Geplaatst door OCO op 30 november 2007

Witte scholen gaan proberen zwarte leerlingen te trekken. De Geert Groote School in Zuideramstel organiseert komend schooljaar speciale middagen met tolk voor Turkse en Marokkaanse ouders. Stadsdeel De Baarsjes wil ook een project ‘mengen andersom’ beginnen.

De Geert Groote School, een vrije school in de Fred Roeskestraat, heeft alleen maar leerlingen met hoogopgeleide en veelal witte ouders. De school wil daar verandering in brengen. Voor de groei van de school hoeft de directeur het niet te doen, het leerlingaantal neemt op de locatie in de Rivierenbuurt al jaren gestaag toe. Vanaf 2008 zal de school informatiemiddagen organiseren voor ouders van Turkse en Marokkaanse leerlingen. Om eventuele taalproblemen voor te zijn, zet de school op die middagen een tolk in. De vrije school heeft een Marokkaanse pedagoog bereid gevonden ouders te werven. Voor het initiatief heeft de school bijna vijfduizend euro subsidie ontvangen van de gemeente. De directeur wil dat geld gebruiken om de informatiemiddagen en kleine attenties voor de ouders te betalen.

Met de zwarte Sint Catharinaschool aan het Meerhuizenplein, verderop in het stadsdeel, heeft de school een uitwisselingsproject opgezet. De school telt in verhouding tot de wijk waarin ze staat te veel allochtone leerlingen. Door samenwerking moeten oudere kinderen van de ‘vriendschapscholen’ elkaars culturen leren kennen. De Sint Catharina wil juist witte leerlingen werven.

Stadsdeel De Baarsjes heeft een voorstel bij de gemeente ingediend om een experiment ‘mengen andersom’ te beginnen. Het Kenniscentrum Gemengde Scholen wil samen met de scholen die in verhouding tot de buurt te wit zijn – de Meidoorn en de Admiraal de Ruyter – allochtone ouders gaan werven die samen hun kinderen naar de witte school willen brengen. Het stadsdeel heeft de gemeente 25.000 euro gevraagd. Een eerder initiatief in de Baarsjes waarbij witte ouders hun kinderen samen aanmelden bij de toen zwarte Sint Janschool is inmiddels een succes gebleken.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog