Gymnasia maken genoeg plaats

Geplaatst door OCO op 20 maart 2007

Het totaal aantal aanmeldingen gaat uit boven de gezamenlijke capaciteit van de vier categoriale gymnasia, maar de scholen breiden uit. Het Vossius Gymnasium neemt een extra, zesde, brugklas voor zijn rekening. Barlaeus, 4e Gymnasium en Ignatius Gymnasium maken de eerste klassen iets groter.

Bij de eerste aanmeldingsronde liep het dit jaar vooral storm bij het Barlaeus (55 te veel) en het Vossius (dertig te veel).

Het Ignatius heeft na de eerste ronde nog negen plaatsen te vergeven en het 4e Gymnasium nog twintig plaatsen.

“Er wordt nu getoetst of alle aangemelde leerlingen wel toelaatbaar zijn. Ervaring leert ons dat dat niet altijd zo is. Sommigen hebben bijvoorbeeld wel een vwo-advies, maar een Cito-score die lager is dan 545. Hierdoor zal een aantal leerlingen afvallen”, aldus rector Marten Elkerbout van het Barlaeus. Daar wordt 16 april een loting gehouden.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog