Incubator Onze Nieuwe School

Geplaatst door Nicoline Vink op 28 september 2015
De overgebleven vijftien Amsterdamse schoolplannen van ‘Onze Nieuwe School worden tot december 2015 begeleid door Kennisland in het uitwerken van hun plan. Ze zijn inmiddels gekoppeld aan coaches en krijgen maandelijks een hele dag intensieve begeleiding van experts en inspirators.

In Amsterdam kon iedereen in de zomer van 2015 een plan indienen voor een nieuwe school. De Amsterdamse Scholen Challenge of ‘Kraamkamer’ moet ruimte bieden voor onderwijsvernieuwing, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs. Van de 124 inzendingen zijn er 50 gekozen door stemming via sociale media en deels door een vakjury. Van die 50 zijn er daarna weer vijftien geselecteerd om verder te gaan in de ‘incubator’: deze ‘schoolmakers’ worden intensief begeleid om in december 2015 een realistisch plan in te kunnen leveren. Uiteindelijk beslist de Amsterdamse gemeenteraad welke 3 a 4 scholen gerealiseerd kunnen worden. Het kraamkamer traject wordt begeleid door Kennisland.

De vijftien geselecteerde schoolmakers krijgen maandelijks een ‘incubator sessie’: een dag vol inspiratie en begeleiding. Op 16 september j.l. was de eerste sessie. Van elk schoolplan waren twee vertegenwoordigers aanwezig bij deze dag. Een kort verslag van deze dag:

Na een korte inleiding van Chris Sigaloff, directeur van Kennisland, gaven alle vijftien groepen een korte presentatie van zichzelf. Hierna kwamen de vijf coaches aan de beurt: bij wijze van introductie interviewden zij elkaar. Daarna hebben alle deelnemende schoolplannen zich opgedeeld in groepen van telkens drie om zo de komende maanden samen met een coach aan de plannen te gaan werken.

In de middag kwamen verschillende sprekers aan bod. Als eerste zagen we Krijn van Beek, voorzitter van Stichting VSA (Vrije Schoolkeuze Amsterdam). Hij vertelde dat de VSA is ontstaan doordat ouders handen ineen sloegen om te protesteren tegen het hoge aantal uitlotingen in het VO in Amsterdam. Hij vindt dat het nieuwe ‘matchingssysteem’ in het VO de unieke kans biedt om te zien welk soort onderwijs kinderen en ouders echt willen.

Als tweede spreker kwam Pieter Hettema. Hij legde aan de aanwezigen hoe het onderwijs is georganiseerd op bestuurlijk niveau en dat de Amsterdamse schoolbesturen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in de stad.

De derde spreker was Frum van Egmond. Zij vertelde op zeer inspirerende manier over haar eigen initiatief om als moeder van 4 kinderen zelf een school op te richten. Gebaseerd op haar eigen visie op kinderen en op maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen heeft ze een eigen onderwijsfilosofie ontwikkeld: ‘De Noordwijkse Methode‘ waarmee haar school, De Noordwijkse School, werkt.

Frum vertelde dat ze oorspronkelijk dacht een ‘gewone basisschool’ op te willen zetten, maar dat ze gaandeweg ontdekte wat ze belangrijk vond in het onderwijs. Het doel van de Noordwijkse School heeft ze als volgt geformuleerd: ‘een kind te laten schitteren met zijn eigen talenten, zodat hij van daaruit een positieve bijdrage kan leveren aan de wereld om zich heen’. Om dat doel te bereiken heeft Frum zelf een nieuwe methode ontwikkeld, gebaseerd op:

  • Kennis: kennis maken met de buitenwereld
  • Inzicht: talenten en passies ontdekken en ontwikkelen
  • Vaardigheden: persoonlijke en sociale vaardigheden 

Ook aandacht is een belangrijk principe:  aandacht van docent naar kind en vise versa, voor kinderen onderling, voor de omgeving en voor ouders. Het is in Nederland anno 2015 vrij uitzonderlijk dat scholen opgericht worden door ouders, dus het verhaal van Frum is zeker erg bijzonder!

De laatste spreker van de dag was Laura Thomassen van de gemeente Amsterdam. Zij vertelde waar de plannen van de schoolmakers allemaal aan moeten voldoen en dat ze uiterlijk 31 december 2015 ingeleverd moeten worden.

De dag werd afgesloten met een borrel, waarbij ook andere leden van de verschillende initiatiefgroepen konden aansluiten en iedereen de kans kon grijpen nog even door te praten. De volgende sessie staat gepland op 14 oktober 2015.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog