26 maart 2012: Informatiebijeenkomst voor ouders over Leonardo Onderwijs

Geplaatst door OCO op 9 maart 2012

Het schoolbestuur AMOS organiseert een informatiebijeenkomst voor ouders die zoeken naar passend onderwijs voor hun hoogbegaafde kind. Op basis van de belangstelling van ouders en een haalbaarheidsonderzoek dat momenteel plaatsvindt gaat AMOS een besluit nemen om als eerste schoolbestuur in Amsterdam onderwijs aan te bieden voor hoogbegaafde kinderen. De bijeenkomst vindt plaats op 26 maart 2012 om 19.30 uur in brede school De Vlinderboom, Nicolaas Beetsstraat 40 in Amsterdam. Belangstellende ouders kunnen zich aanmelden via informatiebijeenkomstleonardo@amosonderwijs.nl.

AMOS streeft er naar om aan het begin van het nieuwe schooljaar een Leonardoafdeling in Amsterdam te starten. Op welke AMOS-basisschool is nog niet bekend. AMOS wil hoogbegaafde kinderen uit alle lagen van de bevolking, met een IQ van minstens 130, het Leonardo Onderwijs aanbieden.

Binnen Amsterdam is grote behoefte aan onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Momenteel ontbreekt het aan passende voorzieningen. Er zijn reeds initiatieven zoals de Day a Weekschool, waar meer- of hoogbegaafde kinderen één dag per week passend onderwijs krijgen. Een ‘full-time’ onderwijsvoorziening ontbreekt echter nog in Amsterdam. Hoogbegaafde kinderen hebben een specifieke onderwijs- en zorgbehoefte. Dat maakt maatwerk zo belangrijk. Dat er behoefte is aan onderwijs voor hoogbegaafden is evident. Vele kinderen uit Amsterdam bezoeken een Leonardoschool in omliggende gemeenten.