LAKS maakt Survivalgids voor leerlingen in MR

Geplaatst door OCO op 31 maart 2016
Het LAKS heeft een Survivalgids gemaakt voor leerlingen in de MR, met uitleg over de Wet op de medezeggenschap en veel praktische tips. Niet alleen handig voor leerlingen maar voor iedereen die actief of geïnteresseerd is in de medezeggenschap in het voortgezet onderwijs.

Algemene uitleg

De Survivalgids begint met een algemene beschrijving van de medezeggenschap en gaat daarna steeds gedetailleerder in op de rol van leerlingen in de medezeggenschapsraad (MR).

Vaardigheden

In de Survivalgids worden vaardigheden beschreven die van pas komen in de medezeggenschap, zoals vergaderen, contact met achterban, lobbyen en onderhandelen.

Checklist

Ook biedt de Survivalgids nadere uitleg over twaalf onderwerpen met daarbij per onderwerp een checklist:

 • medezeggenschapsstatuut- en reglement
 • faciliteiten
 • Schoolbegroting
 • Leerlingenstatuut
 • Toetsen & examens
 • Onderwijstijd
 • Personeelsbeleid
 • Voorzieningen
 • Sociale veiligheid en sfeer
 • Passend onderwijs
 • Klachtenregeling
 • Geschillen

Download of bestel

Download de Survivalgids voor leerlingen in de MR of bestel een papieren versie bij het LAKS via info@laks.nl.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog