Tag: medezeggenschap

Verantwoording over onderwijskwaliteit als investering in dialoog

Blogbericht van 8 november 2019

Inspraak ouders bij bescherming leerlinggegevens

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Rol medezeggenschap bij ouderbijdrage en schoolkosten

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Moet ik mijn achterban raadplegen bij een stemming?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

De oudercommissie op de voorschool

Uit vraag en antwoord > Voorschool

Wat is Raadgevers?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

De transitie bij ROC TOP

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo uitgebreide informatie

Vernieuwend onderwijs. Ook voor jou!

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs uitgebreide informatie

Mag school de schooltijden wijzigen?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wat doet de medezeggenschapsraad op school?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Tips voor het organiseren van verkiezingen voor de studentenraad

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs

Hoe kan ik meepraten over beleid op het mbo? (studentenraad)

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs

Wat is een continurooster?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over PTA

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Medezeggenschap stimuleert out-of-the-box denken over lerarentekort

Blogbericht van 18 juli 2018

Wat is de rol van de MR bij zittenblijven?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Verkiezingen voor de MR

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Samenvatting medezeggenschap op school

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

‘Werkdruk vaak veroorzaakt door combinatie van factoren’

Blogbericht van 15 april 2018

Let op: Bijeenkomst uitgesteld! Uitnodiging door OPR PO voor Amsterdamse (G)MR-leden

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Extra zetje vanuit medezeggenschap richting 21st century skills

Blogbericht van 20 december 2016

Ouders raadplegen als MR

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Verslag ‘Hoe staat passend onderwijs ervoor in Amsterdam?’

Blogbericht van 15 juli 2016

Mag een ouder of leerling proefdraaien bij de MR?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

LAKS maakt Survivalgids voor leerlingen in MR

Blogbericht van 31 maart 2016

Wanneer is een medezeggenschapsraad verplicht?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Is sponsoring van scholen toegestaan?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Waar ligt het medezeggenschapsrecht, bij de MR of GMR?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Nieuwe wet onderwijstijd van invloed op medezeggenschap op school

Blogbericht van 2 juni 2015

Negeren op eigen risico

Blogbericht van 24 februari 2015

Jeugdplatform Amsterdam verwelkomt eerste leden

Blogbericht van 31 oktober 2014

Geschillen medezeggenschap

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Wat zijn de taken van de deelraad en themaraad?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Nieuw Jeugdplatform Amsterdam zoekt leden

Blogbericht van 8 september 2014

Medezeggenschap en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

10 juni 2014: Visie gevraagd op toekomstig aanbod (voortgezet) onderwijs

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Wat verwachten Amsterdamse ouders van Passend Onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Samenwerking tussen ouderraad en medezeggenschapsraad

Blogbericht van 13 januari 2014

1 augustus 2013: Wijziging WMS met inwerkingtreding Wet onderwijstijd voortgezet onderwijs

Blogbericht van 8 juli 2013

Motie over wijziging Wms aangenomen door Tweede Kamer

Blogbericht van 8 juli 2013

Ik heb een klacht over school (VO), wat kan ik doen?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Hoeveel leerlingen mogen er maximaal in een klas?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Andere tijden op de Narcis Querido?

Blogbericht van 27 juni 2012

UPDATE: Vrijwillig op school

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Gemeenteraad voor betere inspraak van ouders

Blogbericht van 15 juli 2011

De medezeggenschapsraad en de doorstroom van vmbo-t naar havo

Blogbericht van 19 november 2010

Verschillende doorstroomeisen per school

Blogbericht van 18 november 2010

OCO bezoekt ouders Paulusschool

Blogbericht van 5 februari 2010

Bouwstenen, ervaringen met OCO in Amsterdam

Blogbericht van 30 november 2009

9 september 2009: Middagdebat ‘Goed toezicht bij goed bestuur’

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden