Tag: medezeggenschap

Ouders raadplegen als MR

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Interview met Barbara Dijkgraaf: “Medezeggenschap is onmisbaar voor ZAAM”

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Geschillen medezeggenschap

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Verantwoording over onderwijskwaliteit als investering in dialoog

Blogbericht van 8 november 2019

Inspraak ouders bij bescherming leerlinggegevens

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Rol medezeggenschap bij ouderbijdrage en schoolkosten

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Moet ik mijn achterban raadplegen bij een stemming?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

De oudercommissie op de voorschool

Uit vraag en antwoord > Voorschool

Wat is Raadgevers?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

De transitie bij ROC TOP

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo uitgebreide informatie

Vernieuwend onderwijs. Ook voor jou!

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs uitgebreide informatie

Projectbeschrijving Raadgevers

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Mag school de schooltijden wijzigen?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wat doet de medezeggenschapsraad op school?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Tips voor het organiseren van verkiezingen voor de studentenraad

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs uitgebreide informatie

Hoe kan ik meepraten over beleid op het mbo? (studentenraad)

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs

Wat is een continurooster?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over PTA

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Medezeggenschap stimuleert out-of-the-box denken over lerarentekort

Blogbericht van 18 juli 2018

Wat is de rol van de MR bij zittenblijven?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Verkiezingen voor de MR

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Samenvatting medezeggenschap op school

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

‘Werkdruk vaak veroorzaakt door combinatie van factoren’

Blogbericht van 15 april 2018

Let op: Bijeenkomst uitgesteld! Uitnodiging door OPR PO voor Amsterdamse (G)MR-leden

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Extra zetje vanuit medezeggenschap richting 21st century skills

Blogbericht van 20 december 2016

Verslag ‘Hoe staat passend onderwijs ervoor in Amsterdam?’

Blogbericht van 15 juli 2016

Mag een ouder of leerling proefdraaien bij de MR?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

LAKS maakt Survivalgids voor leerlingen in MR

Blogbericht van 31 maart 2016

Wanneer is een medezeggenschapsraad verplicht?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Is sponsoring van scholen toegestaan?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Waar ligt het medezeggenschapsrecht, bij de MR of GMR?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Nieuwe wet onderwijstijd van invloed op medezeggenschap op school

Blogbericht van 2 juni 2015

Negeren op eigen risico

Blogbericht van 24 februari 2015

Jeugdplatform Amsterdam verwelkomt eerste leden

Blogbericht van 31 oktober 2014

Wat zijn de taken van de deelraad en themaraad?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Nieuw Jeugdplatform Amsterdam zoekt leden

Blogbericht van 8 september 2014

Medezeggenschap en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

10 juni 2014: Visie gevraagd op toekomstig aanbod (voortgezet) onderwijs

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Wat verwachten Amsterdamse ouders van Passend Onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Samenwerking tussen ouderraad en medezeggenschapsraad

Blogbericht van 13 januari 2014

1 augustus 2013: Wijziging WMS met inwerkingtreding Wet onderwijstijd voortgezet onderwijs

Blogbericht van 8 juli 2013

Motie over wijziging Wms aangenomen door Tweede Kamer

Blogbericht van 8 juli 2013

Ik heb een klacht over school (VO), wat kan ik doen?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Hoeveel leerlingen mogen er maximaal in een klas?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Andere tijden op de Narcis Querido?

Blogbericht van 27 juni 2012

UPDATE: Vrijwillig op school

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Gemeenteraad voor betere inspraak van ouders

Blogbericht van 15 juli 2011

De medezeggenschapsraad en de doorstroom van vmbo-t naar havo

Blogbericht van 19 november 2010

Verschillende doorstroomeisen per school

Blogbericht van 18 november 2010

OCO bezoekt ouders Paulusschool

Blogbericht van 5 februari 2010