Tag: medezeggenschap

Moet ik mijn achterban raadplegen bij een stemming in de MR?

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Hoe kan ik meepraten over beleid op het mbo? (studentenraad)

Uit vraag en antwoord > Raden

Verkiezingen voor de MR

Uit vraag en antwoord > Verkiezingen

Mag een ouder of leerling proefdraaien bij de MR?

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Gelijktijdig informeren geledingen medezeggenschapsraad

Uit vraag en antwoord > Informatierecht

Geheimhouding medezeggenschapsraad

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Wanneer is een medezeggenschapsraad verplicht?

Uit vraag en antwoord > Statuut en reglement

Ouders raadplegen als MR

Uit vraag en antwoord > Raadpleging ouders

Geschillen medezeggenschap

Uit vraag en antwoord > Faciliteiten en geschillen

Wat zijn de taken van de deelraad en themaraad?

Uit vraag en antwoord > Raden

Waar ligt het medezeggenschapsrecht, bij de MR of GMR?

Uit vraag en antwoord > Raden

Mag school de schooltijden wijzigen?

Uit vraag en antwoord > Raadpleging ouders

Bevorderen openheid en onderling overleg in de school

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Samenstelling medezeggenschapsraad

Uit vraag en antwoord > Raden

Informatierecht van de medezeggenschapsraad

Uit vraag en antwoord > Informatierecht

Wat doet de medezeggenschapsraad op school?

Uit vraag en antwoord > Raden

Samenvatting medezeggenschap op school

Uit vraag en antwoord > Raden

Ouders denken mee over mismatch vraag en aanbod in voortgezet onderwijs

Blogbericht van 13 december 2022

Wat is de rol van de MR bij zittenblijven?

Uit vraag en antwoord > Initiatiefrecht

Is sponsoring van scholen toegestaan?

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Rol medezeggenschap bij ouderbijdrage en schoolkosten

Uit vraag en antwoord > Instemmingsrecht

Bekostigingssanctie

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Meedenken over vraag en aanbod in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Wat is een ondersteuningsplanraad (OPR) ?

Uit vraag en antwoord > Raden

De ondersteuningsplanraad PO zoekt nieuwe leden

Blogbericht van 22 februari 2022

Medezeggenschap en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Raden

OPR-en en steunpunten: verslag bijeenkomst 26 januari 2022

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de voorschool, school, opleiding of instelling?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

De oudercommissie op de voorschool

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap voorschool

Wat is een continurooster?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Hoeveel leerlingen mogen er maximaal in een klas?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Verslag bijeenkomst Raadgevers over noodplan lerarentekort en medezeggenschap

Blogbericht van 29 januari 2020

Interview met Barbara Dijkgraaf: “Medezeggenschap is onmisbaar voor ZAAM”

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Verantwoording over onderwijskwaliteit als investering in dialoog

Blogbericht van 8 november 2019

Inspraak ouders bij bescherming leerlinggegevens

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Wat is Raadgevers?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

De transitie bij ROC TOP

Blogbericht van 12 juli 2019

Studentenraad ROC TOP: ‘medezeggenschap is ook een middel om jezelf beter te leren kennen’

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs uitgebreide informatie

Projectbeschrijving Raadgevers

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Tips voor het organiseren van verkiezingen voor de studentenraad

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs uitgebreide informatie

Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over PTA

Uit vraag en antwoord > Instemmingsrecht

Medezeggenschap stimuleert out-of-the-box denken over lerarentekort

Blogbericht van 18 juli 2018

‘Werkdruk vaak veroorzaakt door combinatie van factoren’

Blogbericht van 15 april 2018

Let op: Bijeenkomst uitgesteld! Uitnodiging door OPR PO voor Amsterdamse (G)MR-leden

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Extra zetje vanuit medezeggenschap richting 21st century skills

Blogbericht van 20 december 2016

Verslag ‘Hoe staat passend onderwijs ervoor in Amsterdam?’

Blogbericht van 15 juli 2016

LAKS maakt Survivalgids voor leerlingen in MR

Blogbericht van 31 maart 2016

Nieuwe wet onderwijstijd van invloed op medezeggenschap op school

Blogbericht van 2 juni 2015

Negeren op eigen risico

Blogbericht van 24 februari 2015

Jeugdplatform Amsterdam verwelkomt eerste leden

Blogbericht van 31 oktober 2014

Nieuw Jeugdplatform Amsterdam zoekt leden

Blogbericht van 8 september 2014

10 juni 2014: Visie gevraagd op toekomstig aanbod (voortgezet) onderwijs

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Wat verwachten Amsterdamse ouders van Passend Onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Thuiszitten

Samenwerking tussen ouderraad en medezeggenschapsraad

Blogbericht van 13 januari 2014

1 augustus 2013: Wijziging WMS met inwerkingtreding Wet onderwijstijd voortgezet onderwijs

Blogbericht van 8 juli 2013

Motie over wijziging Wms aangenomen door Tweede Kamer

Blogbericht van 8 juli 2013

Andere tijden op de Narcis Querido?

Blogbericht van 27 juni 2012

UPDATE: Vrijwillig op school

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Gemeenteraad voor betere inspraak van ouders

Blogbericht van 15 juli 2011

De medezeggenschapsraad en de doorstroom van vmbo-t naar havo

Blogbericht van 19 november 2010

Verschillende doorstroomeisen per school

Blogbericht van 18 november 2010

OCO bezoekt ouders Paulusschool

Blogbericht van 5 februari 2010

Bouwstenen, ervaringen met OCO in Amsterdam

Blogbericht van 30 november 2009

9 september 2009: Middagdebat ‘Goed toezicht bij goed bestuur’

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Kwaliteitsverbetering voortgezet onderwijs 2008-2011

Blogbericht van 5 juli 2008

Hoe rijk is jouw schoolbestuur?

Blogbericht van 4 juli 2008

Nieuwe Landelijke Commissie Geschillen WMS (LCG-WMS)

Blogbericht van 15 april 2008

InfoWMS en de voormalige Projectgroep WMS

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen uitgebreide informatie

Kerndoelen

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Leerlingenraad

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Medezeggenschap in het kort

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Ouders

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Wint uw medezeggenschapsraad de MR-prijs?

Blogbericht van 2 augustus 2007

JOB

Uit vraag en antwoord > Links

Eerste Kamer akkoord met WMS

Blogbericht van 30 november 2006