Tag: medezeggenschap

Hoe kan ik meepraten over beleid op het mbo? (studentenraad)

Uit vraag en antwoord > Raden

Mag een ouder of leerling proefdraaien bij de MR?

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Gelijktijdig informeren geledingen medezeggenschapsraad

Uit vraag en antwoord > Informatierecht

Geheimhouding medezeggenschapsraad

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Wanneer is een medezeggenschapsraad verplicht?

Uit vraag en antwoord > Statuut en reglement

Ouders raadplegen als MR

Uit vraag en antwoord > Raadpleging ouders

Geschillen medezeggenschap

Uit vraag en antwoord > Faciliteiten en geschillen

Wat zijn de taken van de deelraad en themaraad?

Uit vraag en antwoord > Raden

Waar ligt het medezeggenschapsrecht, bij de MR of GMR?

Uit vraag en antwoord > Raden

Bevorderen openheid en onderling overleg in de school

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Samenstelling medezeggenschapsraad

Uit vraag en antwoord > Raden

Informatierecht van de medezeggenschapsraad

Uit vraag en antwoord > Informatierecht

Mag school de schooltijden wijzigen?

Uit vraag en antwoord > Raadpleging ouders

Samenvatting medezeggenschap op school

Uit vraag en antwoord > Raden

Wat doet de medezeggenschapsraad op school?

Uit vraag en antwoord > Raden

Ouders denken mee over mismatch vraag en aanbod in voortgezet onderwijs

Blogbericht van 13 december 2022

Wat is de rol van de MR bij zittenblijven?

Uit vraag en antwoord > Initiatiefrecht

Is sponsoring van scholen toegestaan?

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Bekostigingssanctie

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Rol medezeggenschap bij ouderbijdrage en schoolkosten

Uit vraag en antwoord > Instemmingsrecht

Meedenken over vraag en aanbod in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Wat is een ondersteuningsplanraad (OPR) ?

Uit vraag en antwoord > Raden

De ondersteuningsplanraad PO zoekt nieuwe leden

Blogbericht van 22 februari 2022

Medezeggenschap en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Raden

OPR-en en steunpunten: verslag bijeenkomst 26 januari 2022

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de voorschool, school, opleiding of instelling?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

De oudercommissie op de voorschool

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap voorschool

Wat is een continurooster?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Hoeveel leerlingen mogen er maximaal in een klas?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Verslag bijeenkomst Raadgevers over noodplan lerarentekort en medezeggenschap

Blogbericht van 29 januari 2020

Interview met Barbara Dijkgraaf: “Medezeggenschap is onmisbaar voor ZAAM”

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Verantwoording over onderwijskwaliteit als investering in dialoog

Blogbericht van 8 november 2019

Inspraak ouders bij bescherming leerlinggegevens

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Moet ik mijn achterban raadplegen bij een stemming?

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Wat is Raadgevers?

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

De transitie bij ROC TOP

Blogbericht van 12 juli 2019

Studentenraad ROC TOP: ‘medezeggenschap is ook een middel om jezelf beter te leren kennen’

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs uitgebreide informatie

Projectbeschrijving Raadgevers

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Tips voor het organiseren van verkiezingen voor de studentenraad

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs uitgebreide informatie

Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over PTA

Uit vraag en antwoord > Instemmingsrecht

Medezeggenschap stimuleert out-of-the-box denken over lerarentekort

Blogbericht van 18 juli 2018

Verkiezingen voor de MR

Uit vraag en antwoord > Verkiezingen

‘Werkdruk vaak veroorzaakt door combinatie van factoren’

Blogbericht van 15 april 2018

Let op: Bijeenkomst uitgesteld! Uitnodiging door OPR PO voor Amsterdamse (G)MR-leden

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Extra zetje vanuit medezeggenschap richting 21st century skills

Blogbericht van 20 december 2016

Verslag ‘Hoe staat passend onderwijs ervoor in Amsterdam?’

Blogbericht van 15 juli 2016

LAKS maakt Survivalgids voor leerlingen in MR

Blogbericht van 31 maart 2016

Nieuwe wet onderwijstijd van invloed op medezeggenschap op school

Blogbericht van 2 juni 2015

Negeren op eigen risico

Blogbericht van 24 februari 2015

Jeugdplatform Amsterdam verwelkomt eerste leden

Blogbericht van 31 oktober 2014