Leerdoelen

Geplaatst door OCO op 28 december 2007

Voor alle onderdelen van het onderwijs staat vast wat jij ervan moet leren. Dit zijn de algemene leerdoelen. Leraren leggen ook leerdoelen vast die voor iedere leerling anders zijn. Als het goed is kunnen zij deze aanpassen aan jouw mogelijkheden. Dat is handig omdat je dan zelf kunt zien of je bereikt wat nodig is. Op sommige scholen zetten leraren die leerdoelen in de leerovereenkomst.
Op sommige scholen laten ze je zelf aan de hand van de algemene leerdoelen je eigen leerdoelen opschrijven. Dat is ook wel goed omdat je dan zelf nadenkt over wat je wilt leren.