Tag: uitleg

Hoe komt het schooladvies tot stand in groep 8?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Leerwegondersteunend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Samenvatting leerplichtwet

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Wat betekent passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Ouders raadplegen als MR

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wat is de Rutte-regeling?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Welke VVE-programma’s zijn er?

Uit vraag en antwoord > Voorschool

Geschillen medezeggenschap

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Hoe krijg ik verlof van school voor mijn kind?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Inspraak ouders bij bescherming leerlinggegevens

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Save the date: 1 april, deadline voor aanmelden mbo!

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Rol medezeggenschap bij ouderbijdrage en schoolkosten

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wat meet een capaciteitenonderzoek (CAP)?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

LAT, CAP, SEM: extra onderzoek voor leerwegondersteuning of praktijkonderwijs

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat is het verschil tussen BOL en BBL?

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Wat is onderwijstijd?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Wat doet de medezeggenschapsraad op school?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Profielkeuze in havo en vwo

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Onderwijswetten

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Wat betekent studieloopbaanbegeleiding in het mbo?

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs uitgebreide informatie

Wat is een entreeopleiding?

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs

Wat is praktijkonderwijs?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Van vmbo naar mbo? Check welk niveau je kan volgen

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Tips voor het organiseren van verkiezingen voor de studentenraad

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs uitgebreide informatie

Onderwijskundig rapport of onderwijskundig informatiedocument (oki-doc)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Het inzetten én belonen van vrijwilligers op school

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van de vrijeschool?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van het montessori-onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van daltonscholen?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het onderwijsconcept van jenaplan?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

De uitslag van de Entreetoets

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Startkwalificatie

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Gratis nieuwsbrieven met inspiratie, kennis en expertise over onderwijs

Uit vraag en antwoord > Links

Welke niveaus zijn er in het voortgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Wat is het vmbo?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over PTA

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Oneens met het bindend studieadvies in het mbo? (BSA)

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Lesrooster, urennorm en onderwijstijd in het mbo

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs

Profielkeuze in het vmbo en de mavo

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Verkiezingen voor de MR

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Samenvatting medezeggenschap op school

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wat betekent doubleren of zittenblijven voor uw kind?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Welke profielen in het vmbo en de mavo sluiten aan op welke beroepsopleidingen?

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Werken na het vmbo? Bekijk jouw kansen!

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Contact met achterban in de medezeggenschap: formele en functionele relatie

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wat is de Kernprocedure?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Thuiszitters en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is een ontwikkelingsperspectief?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Vergoeding voor MR-werk

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen