Lege kas scholen Oud-Zuid

Geplaatst door OCO op 13 maart 2007

De acht openbare scholen in Oud-Zuid kampen met een flink financieel tekort. Verscheidene leraren zeggen dat onduidelijk is waar het tekort vandaan komt. Volgens hen staat de kwaliteit van het onderwijs op het spel.

Bart van der Bosch, leraar op de Nicolaas Maesschool in Oud-Zuid en lid van de overkoepelende medezeggenschapsraad, zegt dat het tekort volgens het overkoepelende schoolbestuur vijf ton tot 1,2 miljoen euro bedraagt. Het is onduidelijk waar dit tekort vandaan komt en bovendien ontbreekt een heldere verklaring.

Van der Bosch: “Eerst zou volgens het overkoepelende bestuur van de scholen sprake zijn van fouten van het ingehuurde administratiekantoor, vervolgens was het de nieuwe financiële regeling van de overheid die negatief uitpakte.”

Volgens Van der Bosch ontdekte dat de nieuwe regeling helemaal geen invloed op de inkomsten heeft. Van der Bosch wil dat een onafhankelijk bureau onderzoek doet. “Of het bestuur is onduidelijk, of het bestuur heeft er baat bij om het vaag te houden.” Hij vreest dat om het tekort terug te brengen banen verloren zullen gaan en de kwaliteit van het onderwijs op het spel staat.

Jaap Willem Kuit, bestuurder van de verzelfstandigde scholen, vindt de bezorgheid overdreven. “Ik heb met 230 formatieplaatsen te maken en daarvan moeten er drie of vier verdwijnen. Ik denk dat dat ook nog zonder gedwongen ontslag moet kunnen.”

Volgens Kuit leidt de vacaturestop ook niet tot verlies aan kwaliteit op de scholen. “Op de Nicolaas Maesschool hebben ze straks nog voldoende remedial teachers over.” Maar twee leraressen die niet met hun naam in de krant willen, bestrijden dit. “We hebben juist een paar jaar geleden gekozen voor grotere klassen, maar wel met veel extra’s, zoals remedial teaching en beeldende vorming. Nu wordt daar flink op bezuinigd.”

Volgende week praten bestuur en leraren over de financiële situatie, aan het eind van de maand komt het in de deelraad aan de orde.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog