Rol medezeggenschap bij luchtkwaliteit en ventilatie op scholen

Geplaatst door Kaja Sariwating op 30 oktober 2020
Er zijn eisen voor de luchtkwaliteit en ventilatie op scholen. Op sommige scholen is het binnenklimaat niet op orde. Deze scholen hoeven niet dicht, maar de kwaliteit moet wel worden verbeterd. De medezeggenschapsraad praat mee over ventilatie-eisen en het verbeteren van de luchtkwaliteit in de school. Het is nog onbekend of ventilatie helpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Eisen voor bouw, gebruik en sloop

Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen voor het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken. Denk bijvoorbeeld aan eisen voor:
 • vluchtroutes en vluchtroute-aanduidingen
 • de noodverlichting
 • het weren van vocht van buiten
 • de nooduitgang
 • de toegang tot het gebouw voor hulpdienste
 • de maximale toegestane hoeveelheid asbest
Het Bouwbesluit 2012 is ook van toepassing op scholen (art. 1.1 lid 2 Bouwbesluit 2012).

Eisen voor luchtkwaliteit op school

Voorziening van luchtverversing

Scholen moeten beschikken over een voorziening voor luchtverversing mét een capaciteit die past bij het aantal gebruikers (art. 3.28 lid 2 jo. 3.29 Bouwbesluit 2012). Denk bijvoorbeeld aan het aantal leerlingen en onderwijspersoneel.

Verse lucht en afvoer

Er zijn ook eisen voor de toevoer van verse lucht en afvoer van binnenlucht. Denk bijvoorbeeld aan een rechtstreekse afvoer van binnenlucht op het toilet naar buiten (art. 3.34 Bouwbesluit 2012).

Keuring van ventilatie

Het Bouwbesluit 2012 stelt als eis dat voorzieningen voor verwarming, ventilatiesystemen, airconditioning regelmatig worden gekeurd (art. 6.60 lid 1 Bouwbesluit 2012).
Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) is in augustus 2020 ingesteld om op alle scholen de kwaliteit van de ventilatie te inventarisen. 38% van de onderzochte schoolgebouwen voldoet aan de bestaande normen voor een prettige lucht in de klas (7137 locaties). De overige scholen voldoen niet of daar loopt het onderzoek nog. Bron: Kamerbrief rapportage Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen van 1 oktober 2020

Rol medezeggenschap bij luchtkwaliteit en ventilatie

De medezeggenschapsraad wordt op verschillende punten betrokken bij regels over veiligheid, gezondheid en welzijn van leerlingen en hun ouders. De volledige medezeggenschapsraad heeft daardoor instemmingsrecht als het gaat om (risico’s vanwege) de luchtkwaliteit (art. 10 lid 1 onder e WMS). Denk bijvoorbeeld aan:
 • risico’s voor de gezondheid door oververhitting van de ventilatie en airconditioning
 • risico’s doordat ramen in de herfst of de winter niet geopend kunnen worden om te luchten
 • de luchtverversing die niet aan de gestelde eisen voldoet
 • het plan en de maatregelen om alsnog te voldoen aan de ventilatie-eisen uit het bouwbesluit
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad stemt in met:
 • de vaststelling van de schoolgids (waarin mogelijke risico’s en getroffen maatregelen voor ventilatie en luchtkwaliteit staan vermeld)
Tip: Vraag als medezeggenschapsraad of de school of het bestuur onderzoek onderzoek doet naar de ventilatie-eisen en mogelijke risico’s. Vraag welke maatregelen er worden getroffen, bijvoorbeeld extra ventilatieroosters aanbrengen of luchten in de pauzes.

Luchtkwaliteit is belangrijk, extra geld

Schoolbesturen die niet voldoen aan de normen uit het Bouwbesluit moeten verbeteren. Volgens minister Arie Slob is onderwijshuisvesting al enige tijd een punt van zorg en hebben schoolgebouwen de afgelopen jaren onvoldoende aandacht gekregen. Daarom stelt het kabinet in totaal € 360 miljoen beschikbaar om de luchtkwaliteit en ventilatie te verbeteren.
Vanwege het coronavirus krijgen scholen die nu niet aan de normen voldoen per direct advies van de lokale GGD, Arbodienst en Kenniscentrum Ruimte OK om de ventilatie zo snel mogelijk te verbeteren. Overdracht van het virus vindt vooral plaats bij verspreiding van grote druppels, bijvoorbeeld als iemand hoest en niest. Het risico op verspreiding van het coronavirus door een tekort aan ventilatie is onduidelijk.

Gerelateerde onderwerpen