Lesbrief ‘Laat je niet gek maken’

Geplaatst door OCO op 16 maart 2008

Lesbrief tegen radicalisering
Het Centrum voor Nascholing Amsterdam (CNA) heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam een lesbrief ontwikkeld voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam. Doel van de lesbrief is om leerkrachten en leerlingen in gesprek te brengen over onderwerpen als afkomst, godsdienst, discriminatie, politiek en media. Sinds de aanslagen in New York en Washington en de moord op Theo van Gogh wordt er veel gepraat over de Islam en radicalisering. Leerlingen worden geconfronteerd met uitspraken van politici in de media en kunnen te maken krijgen met gevoelens van angst en onzekerheid. Daarom is het van belang dat leraren in de klas aandacht besteden aan deze onderwerpen. Omdat is gebleken dat veel leraren het moeilijk vinden om de thematiek te bespreken, heeft de gemeente Amsterdam CNA opdracht gegeven om een lesbrief te ontwikkelen. De lesbrief biedt mogelijkheden om met de leerlingen aandacht te besteden aan: het tegengaan van polarisatie, politieke en religieuze radicalisering, het belang van contact en gesprek en hoe om te gaan met woede en frustratie. De lesbrief is vanuit de gemeente naar alle PO- en VO-scholen in Amsterdam verstuurd.

Brief wethouder Buyne aan raadscommissie over lesbrief
Wethouder Buyne besloot nadere opheldering te verschaffen omtrent haar rol bij de totstandkoming van de lesbrief ‘Laat je niet gek maken’ naar aanleiding van vragen in de gemeenteraadsvergadering van 13 februari 2008. Een week later schreef zij in een brief aan de raadscommissie WIJ (Werk, Inkomen en Jeugd) dat zij in de raadsvergadering had gemeld dat zij zich noch met de inhoud, noch met de didactiek had bemoeid. In haar brief voegde ze daaraan toe dat ze had willen benadrukken dat de overheid zich slechts marginaal met inhoud en methodiek van een voor het onderwijs bedoelde lesbrief mag bezighouden. Ze gaf aan dat zij de makers van de lesbrief wel had gesproken over illustraties in de lesbrief die niet voldeden aan de opdracht. “Zo stond er op de kaft van het eerste concept van de lesbrief op voorkant een serie burka-poppetjes en werd een moslim achtervolgd door een militair. Op de achterkant stonden twee moslimmeisjes met direct daaronder een ME-busje.”

Meer artikelen over Blog