‘Nog steeds onvoldoende transparantie’

Geplaatst door OCO op 17 september 2015

Dit is de tekst die Nicoline Vink op donderdag 17 september 2015 heeft ingesproken in de Amsterdamse gemeenteraadscommissie Jeugd & Cultuur namens de Oudergroep voor Keuzevrijheid in het Amsterdamse Basisonderwijs. 

Herziening buurtvoorrang

Allereerst, voor de evaluatie van het stedelijk toelatingsbeleid PO in 2016, wil ik benadrukken dat de Oudergroep voor Keuzevrijheid in het Amsterdamse Basisonderwijs blijft pleiten voor volledige herziening van het buurtvoorrangsbeleid! 

Ieder kind is anders, ieder gezin is anders. Het moet voor iedereen vrij staan om het onderwijs te kiezen wat het beste bij hem of haar past. We hebben een prachtig en divers onderwijsaanbod in Amsterdam, het is echt zonde als daarvan niet gebruikt gemaakt kan worden!

Transparantie

Dan, specifiek in reactie op de stukken die vandaag op de agenda staan: Er is nog steeds onvoldoende transparantie. Wij vragen vóór de komende lotingsronde van 1 november 2015 goede en tijdige informatievoorziening op de volgende punten:

Netto beschikbare plaatsen

Duidelijkheid over het aantal netto beschikbare plaatsen op een school, dus na aftrek van broertjes en zusjes, kinderen van een voorschool en andere bijzondere voorrang. Ouders moeten echt weten waar ze aan toe zijn. Nu is het ieder voor zich: ouders bellen scholen of horen verhalen in de wandelgangen. Dit moet en kan beter geregeld worden door het BBO.

Communicatie

De communicatie is niet helder. Het is bijvoorbeeld nog steeds niet duidelijk dat je aanzienlijk minder kans maakt als je een school op 1 zet waar je geen voorrang op hebt. En, dat je dan ook aanzienlijk minder kans maakt op de nummers 2 t/m 8 als dat ook populaire scholen zijn!

Regels

Er staat nog steeds geen kernprocedure online. Op de site van het BBO staat alleen de notitie van januari 2014. Daar staat dan bijvoorbeeld als het gaat om ouderinitiatieven met een groepsaanmelding dat er een beroep gedaan kan worden op de hardheidsclausule… Dus alleen mensen die er veel vanaf weten of zich erg verdiepen komen erachter hoe dit werkt!

Ouderplatform

Het ouderplatform zouden wij graag nog wat steviger zien. Onze oudergroep is weliswaar in gesprek geweest met de wethouder en er is een digitaal platform gestart op de OCO site, maar een echt ouderplatform is voor zover wij weten nog niet gevormd.

Algoritme

Het algoritme konden we niet terugvinden op de site van het BBO.

Meer artikelen over Blog