OCO is jarig

Geplaatst door OCO op 6 december 2007
OCO bestaat vandaag precies een jaar… en dat is een feit om niet helemaal ongemerkt te laten passeren. Sinds de presentatie in De Balie met toen nog wethouder Aboutaleb is OCO heel druk bezig geweest voor ouders en leerlingen. Het resultaat is een organisatie die er al mag zijn. Er moet nog heel veel, maar er is ook al heel veel. De feiten spreken in dat opzicht voor zich! Opbrengsten, feiten, cijfers en acties van OCO in 2007.

Ouders en leerlingen bellen naar OCO

OCO beantwoordt via het telefoonnummer 020 330 63 20 vragen van ouders en leerlingen.

 • gemiddeld 5 vragen per werkdag
 • tot nu toe circa 1000 vragen

De vragen gaan ondermeer over schoolkeuze, citotoets, entreetoets, huiswerkbegeleiding, conflicten, klachten, schoolkosten, leerplicht, rechten van ouders en leerlingen. OCO levert ondersteuning aan ouders die in discussie gaan over vraagstukken die in scholen spelen rond hun kinderen.

OCO naar de basisschool

OCO bezoekt alle basisscholen in Amsterdam met de OCO-mobiel om ouders voor en na schooltijd te informeren over OCO en hun mening te vragen over hun school. Inmiddels is 33% van de basisscholen bezocht. De meningen van de ouders staan bij hun school op onderwijsconsument.nl OCO helpt bij schoolkeuze OCO biedt hulp bij de keuze van de basisschool of de middelbare school. Daarvoor is informatie over alle scholen in Amsterdam op deze site te vinden. Hierop staat:

 • schoolinformatie (richting, onderwijskundig principe, adresinformatie met kaart van de omgeving en straten, foto’s van de school, schoolgids, contactpersonen, website)
 • rapport onderwijsinspectie en waardering en reacties van ouders of leerlingen
 • bij elke basisschool: voorschool, aantal leerlingen, groepsgrootte, cito-scores, wijze verantwoorden, huisvesting, veiligheid, groepsindeling, voor ouders, schoolgeld/ ouderbijdrage, opvang, zorgaanbod
 • bij elke vo-school: soort onderwijs, sectoren, open dagen, bijzondere vakken, buitenschoolse activiteiten, excursies, wit, zwart of gemengd?, aantal leerlingen, groepgrootte, brugperiode, begeleiding brugklas, huiswerk, studiebegeleiding, zorgaanbod, veiligheid, gedragscode, huisvesting, schoolgeld /ouderbijdrage, boeken, overige kosten, loting, geslaagd, kantine.
  Op onderwijsconsument.nl kunnen de scholen op deze punten met elkaar vergeleken worden

Jaarlijks maakt OCO samen met Het Parool de scholengids, die in 80.000 exemplaren wordt verspreid.

OCO op het VO

OCO bezoekt ook alle scholen voor voortgezet onderwijs met de OCO-bakfiets om leerlingen te informeren over OCO en hun mening te vragen over de school. Inmiddels is 55% van de scholen voor voortgezet onderwijs bezocht. De sterren die de leerlingen aan hun school geven staan op deze site.

Raadpleeg OCO-kennis

Op deze site geeft OCO informatie over alles wat in het onderwijs speelt en waarmee ouders en leerlingen als onderwijsconsument te maken hebben.

 • meer dan 500 actieve artikelen.
 • dagelijks meer dan 400 unieke bezoekers.
 • elke maand 12.500 unieke bezoekers met 134.000 hits

OCO publiceert

Via boekjes en pamfletten informeert en ondersteunt OCO ouders en leerlingen.

 • ”Waar hebben ze het over?” (december 2006) over het jargon waarmee ouders en leerlingen geconfronteerd worden.
 • “Stap voor stap naar een gemengde basisschool” (oktober 2007) over ouderinitiatieven voor het mengen ven de schoolbevolking van scholen.
 • “Bijspijkeren of dichtspijkeren” (juni 2007) over de rol van ouders en leerlingen bij zeer zwakke scholen.
 • “Vriend of vijand” (augustus 2007) over de kernprocedure overgang basisonderwijs – voortgezet onderwijs.

OCO organiseert

Voor discussie met ouders en leerlingen, raadplegingen en oplossingen organiseert OCO debatten en bijeenkomsten:

 • Brainstorm JAA over OCO (maart 2007)
 • Intermediairen wisselen informatie uit (april 2007)
 • OCO-debat: Bijspijkeren of dichtspijkeren (mei 2007)
 • OCO zet initiatiefouders in het zonnetje (september 2007)
 • OCO-debat: Plaatselijk kans op slecht onderwijs (oktober 2007)
 • Brainstorm met JAA over schoolkeuze (oktober 2007)

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog