OCO ondersteunt ouders bij discussie over schooladvies

Geplaatst door OCO op 22 februari 2007

De reacties op het Amsterdamse onderzoek naar de verschillen tussen het schooladvies en de Cito-score leveren ouders niet direct iets op. De Tweede Kamer vraagt om onderzoek en dat is heel nuttig. De Amsterdamse wethouder vraagt de schoolbesturen om actie te ondernemen en dat zal zeker helpen. De vakorganisaties zijn boos, omdat de professionaliteit van de leraren lijkt te worden aangetast.

Maar ouders in Amsterdam die in de komende weken geconfronteerd worden met een verschil tussen het schooladvies en de Cito-score, hebben daar op korte termijn niet zo veel aan. Het zou al veel gemakkelijker zijn als de gegevens ook per school beschikbaar gemaakt worden zodat ouders zelf kunnen zien wat er op hun school aan de hand is. De enige verdere oplossing op de korte termijn is dat de ouders met de school gaan praten over het verschil en over de vraag wat de school daar aan denkt te gaan doen.

OCO (Onderwijs Consumenten Organisatie) staat klaar om ouders bij het gesprek met de school te ondersteunen. Die steun wordt geleverd door informatie op deze website en via het telefoonnummer 020 – 330 63 20.

Sinds 6 december 2006 heeft OCO al verschillende van dergelijke gesprekken tussen ouder en school voorbereid. In het geval de communicatie moeilijk is door de een of andere oorzaak zoekt OCO naar een mogelijkheid om de communicatie te bevorderen, door een bemiddelaar of een andere hulp.

OCO is een onafhankelijke organisatie, die op initiatief van de gemeente Amsterdam tot stand gekomen is. OCO levert informatie en ondersteuning aan ouders en leerlingen.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog