Onderwijsaanbod 2016/2017 uitgebreid met vijf nieuwe scholen

Geplaatst door Veerle Straatman op 22 februari 2016
Schooljaar 2016/2017 hopen vijf nieuwe onderwijsinitiatieven de deuren te openen. Vier daarvan zijn pas recent aangekondigd en organiseren nog open dagen. De nieuwe onderwijsinitiatieven bereiden leerlingen voor op de snel veranderende samenleving, projectmatig werken en persoonlijke vorming spelen daarin een grote rol. Spinoza20first geeft een eigentijdse invulling aan het daltononderwijs. In Leergemeenschap020 combineren leerlingen met verschillende onderwijsniveau’s hun talenten naar Amerikaans voorbeeld. C2 (Cartesius 2) legt het accent op ‘liberal arts and sciences’. Ook nieuw is Spring High, een school voor leerlingen van 10 tot 16 jaar waar de Nederlandse ‘vroegselectie’ wordt doorbroken. De al eerder aangekondigde Amsterdamse Mavo is de eerste humanistische school van Nederland met als motto: zelf denken, samen leren.

Update 8 maart: bij de informatie per school zijn links toegevoegd naar interviews met de schoolleiders en/of plannenmakers van de nieuwe scholen.

Spinoza20first

Spinoza20first zal van start gaan op 1 augustus 2016. De school zal starten met 120 leerlingen en je kunt er een vmbo, havo of vwo diploma halen. Deze nieuwe school is een afsplitsing van het Spinoza Lyceum en krijgt een nieuw concept waarin de volgende begrippen centraal staan:

 • eigen interesses en talenten
 • vernieuwend denken
 • ondernemend leren
 • samen ontwikkelgericht groeien

‘Samen’ heeft in het geval van Spinoza20first betrekking op samenwerken in projectgroepen. Het gaat dan om samenwerking tussen leerlingen van het vmbo, havo en het vwo en de samenwerking tussen docenten en leerlingen. Bovendien is er ook nog aandacht voor samenwerking met ouders en met ‘de maatschappij’.

Spinoza20first zal een Daltonlyceum worden. Op de schoolwebsite staat dat Helen Parkhurst, grondlegster van het daltononderwijs, zich richtte op de balans tussen persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en maatschappelijke eisen. Volgens Parkhurst zijn culturele en morele vorming het doel van onderwijs, dat moet leiden tot zelfredzaamheid en het nemen van sociale verantwoordelijkheid. Belangrijk daarbij zijn stimuleren van creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerken. Hierop zijn ook de ‘20firstskills’ gebaseerd. Vaardigheden die volgens het expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) van belang zijn voor de 21e eeuw en waar Spinoza20first zich op richt:

 • kritisch denken
 • creatief denken
 • probleem oplossen
 • computational thinking
 • informatievaardigheden
 • ICT- basisvaardigheden
 • mediawijsheid
 • communiceren
 • samenwerken
 • sociale en culturele vaardigheden
 • zelfregulering

Woensdag 24 februari 2016 organiseert Spinoza20first een open dag van 15:00 uur tot 17:00 uur in gebouw Het Sieraad, Postjesweg 1. Het aanmelden voor Spinoza20first zal plaatsvinden op het Spinoza Lyceum, er wordt een speciaal loket ingericht.

Update 8 maart 2016: interview

Op de OCO website verscheen ook een interview met Caroline Hueting over de plannen voor Spinoza20first.

Leergemeenschap020

Leergemeenschap020 zal ook van start gaan op 1 augustus 2016. Het is een school voor vmbo-basis tot met vwo waarin leerlingen individuele leertrajecten doorlopen met veel gezamenlijke projecten.

Leergemeenschap020 is een initiatief van vier scholen die onder VOvA-schoolbestuur vallen: Bredero Beroepscollege, Bredero Mavo, De nieuwe Havo en Hyperion Lyceum. Deze scholen zijn ook al los van elkaar bezig met onderwijsvernieuwingen:

 • ontwikkelvaardigheden en loopbaanleren
 • maatwerk en gepersonaliseerd leren
 • vakoverstijgend leren en Project-Based leren
 • vaardigheden voor het leven en burgerschapsontwikkeling

De focus in het onderwijsconcept voor Leergemeenschap020 ligt op individualiteit, samen zijn en samenhang. Leerlingen zullen werken aan projecten. Er worden geen specifieke vakken gegeven en er zijn ook geen lesboeken voor specifieke vakken. Net als op Spinoza20first spelen in de Leergemeenschap020 de vaardigheden voor de 21e eeuw spelen een grote rol. Het nieuwe onderwijsconcept moet beter aansluiten op wat er verwacht wordt van burgers in de steeds complexere moderne samenleving.

Voor de Leergemeenschap020 kwam de inspiratie uit experimenten met vakoverstijgend en projectgericht werken, zoals de ZonneAcademie. De zonneacademie betreft een plusprogramma voor leerlingen uit de tweede of derde klas van de eerder genoemde VOvA-scholen mettechnische opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Ook een studiereis begin 2015 naar de school High Tech High in San Diego in de Verenigde staten leverde inspriratie op. Leergemeenschap krijgt een nieuw vakgebied waarin biologie en technologie elkaar ontmoeten: bionica.

Ook Leergemeenschap020 organiseert een voorlichtingsactiviteit. De open avond vindt plaats op dinsdag 23 februari 2016. De avond start om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur. Het vindt plaats in het schoolgebouw van De nieuwe Havo, Buiksloterweg 85, 1031 CG Amsterdam. Aanmelden voor de open avond kan via de contactpagina op de website van de Leergemeenschap020. De school verschijnt nog niet op de aanmeldformulieren voor de ‘Centrale loting & matching’, hoe de aanmelding voor deze startende school verloopt is te lezen op de webpagina aanmelden van Leergemeenschap020.

Update 8 maart 2016: interview

Op de OCO website verscheen ook een interview met Sandra Newalsing over de plannen voor Leergemeenschap020.

C2 (Cartesius 2)

C2 (Cartesius 2) zal een school worden voor havo en vwo. Op de site wordt de school een ‘laboratorium voor onderwijsinnovatie en onderzoek’ genoemd. De school vraagt input van professionals en leerlingen zullen ook vaak buiten school te vinden zijn. Brede academische vorming staat centraal, waarbij de focus qua programma ligt op ‘liberal arts and sciences’ en onderzoek. Het betreft een onderwijsconcept waarbij maatwerk belangrijk wordt gevonden. Naast een vast curriculum wordt er projectmatig gewerkt, net als bij Leergemeenschap020 en Spinoza20first.

Meer informatie over C2 is te vinden op de website van het schoolbestuur Esprit. Maandagavond 22 februari 2016 vindt er een open avond plaats over C2 van 19.00 uur tot 21.00 uur op het Cartesius Lyceum, Frederik Hendrikplantsoen 7a.

Update 8 maart 2016: interview

Op de OCO website verscheen ook een interview met Martijn Meerhoff over de plannen voor C2.

Spring High

Spring High is een nieuwe school voor leerlingen van 10 tot 16 jaar. Het onderwijs is thematisch en projectmatig van opzet. De school werkt aan bewustzijn bij de leerlingen voor zichzelf, elkaar en de gemeenschap.

Met een doorlopende leerlijn voor deze leeftijdsgroep pakt de school het probleem aan van de ‘vroegselectie’ in het Nederlandse onderwijssysteem. Om deze samenwerking mogelijk te maken werken het PO-schoolbestuur STWT en het VO-schoolbestuur Esprit met elkaar samen. Het schoolconcept is een doorontwikkeling van het de plan voor ‘De Trampoline‘, een inzending van Dylan Hyman en Ana Babic in het project Onze Nieuwe School.

De school komt niet voor op de aanmeldformulieren voor de ‘Centrale loting & matching’. Leerlingen met vmbo-adviezen kunnen via de ‘Sport & Health’ klas van het Mundus College op de voorkeurslijst de belangstelling voor Spring High aangeven. Deze aanmelding wordt dan later omgezet in een aanmelding voor Spring High. Leerlingen met havo en vwo adviezen zullen moeten wachten tot na de matching.

Spring High wordt gehuisvest in de Herman Poortstraat 17. Op 9 maart 2016 van 16.00 tot 17.30 uur, 10 maart 2016 van 18.00 tot 19.30 uur en op 16 maart 2016 van 16.00 tot 17.30 uur zijn daar informatiedagen.

De Amsterdamse Mavo

De Amsterdamse Mavo is een categorale mavo (vmbo-t). Aankomend schooljaar zullen er twee klassen starten van 25 leerlingen. De school heeft als motto: zelf denken, samen leren. Deze school was al opgenomen in de Gemeentelijke Keuzegids VO en in de Parool Scholengids en heeft de open dagen inmiddels al achter de rug.

De Amsterdamse Mavo is de eerste Humanistische school van Nederland. Participeren en een actieve houding staan centraal: “Humanistisch onderwijs houdt voor ons onder meer in dat leerlingen betrokken raken bij de wereld om hen heen, dat zij zich een gewaardeerd onderdeel voelen van de maatschappij en dat zij daar een bijdrage aan gaan leveren”.

Over de samenhang tussen kennis, burgerschap en vorming vermeldt de schoolwebsite: “In ons onderwijsproces vinden we niet alleen kwalificatie belangrijk maar ook burgerschap en persoonlijke vorming. Kwalificatie is het opdoen van cognitieve vaardigheden en kennis, burgerschap is de leerling voorbereiden op hun rol als toekomstig burger in de samenleving en vorming is de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Kwalificatie, burgerschap en vorming zijn sterk met elkaar verweven”.

Update 8 maart 2016: interview

Op de OCO website verscheen ook een interview met Martine van Hoogen over de plannen voor De Amsterdamse Mavo.

Eén reactie

 • Gepost door China op 22 november 2016 om 02:58 | Permalink

  Ik vind je blog super leuk ook omdat ik later zelf astronaut wil worden (later dus… ik ben nog maar 11) leuk om te horen/zien hoe het daar is! Ik heb nog een vraag: Kan je zwemmen in de ruimte? Groeten Nout (11 jaar oud, bijna 12)

Meer artikelen over Blog