Onderwijsconsumentenorganisatie, onderwerpen voor een ondernemingsplan (DMO)

Geplaatst door OCO op 19 juli 2005

In dit document worden onder andere de ambities en de grondslagen voor een onderwijsconsumentenorganisatie geformuleerd. Verder komen een marktanalyse, productomschrijving en de aanvraagprocedure voor de door de gemeente beschikbaar gestelde subsidie aan bod.

Ambitie
In dit stuk van DMO wordt aangegeven dat het de ambitie van OCO zou moeten zijn om: de plek te worden waar ouders en leerlingen terechtkunnen voor vragen, advies en ondersteuning omtrent het onderwijs in Amsterdam. De organisatie zal zoveel als mogelijk inspelen op de wensen en behoeften van de onderwijsconsumenten. Door veranderingen in deze wensen en behoeften kunnen de diensten en thema’s waar de OCO zich op richt, in de loop de tijd veranderen.

Grondslagen

  • Onafhankelijk: niet verbonden aan de gemeente, school of onderwijsondersteunende organisatie.
  • Flexibel: kunnen groeien in taken en bedienen van doelgroepen.
  • Stromingsvrij: dus niet specifiek gericht op een bepaalde zuil.
  • Professioneel: gezien worden als volwaardig partner in de onderwijswereld.
  • Vraaggericht: gericht op de behoefte van de onderwijsconsument.
  • Toegankelijk: makkelijk te bereiken voor de consument op allerlei wijzen en beantwoord de vraag van de consument op een heldere en eenvoudige manier
  • Gericht op Amsterdam.

Zie voor de volledige tekst de download ondernemingsplanoco.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog