Oog voor ‘overbelaste’ leerlingen

Geplaatst door OCO op 21 januari 2009

Op 26 januari 2009 verschijnt het rapport Vertrouwen in de school, over de uitval van ‘overbelaste’ jongeren van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR).

Schooluitval raakt niet alleen de direct betrokkenen, maar leidt ook tot aanzienlijke maatschappelijke problemen. Daarom is de WRR in 2007 gestart met dit onderzoeksproject onder leiding van prof.dr. Pieter Winsemius. Uit internationale studies blijkt dat enkele vergelijkbare landen minder schooluitval kennen. Het is dus de vraag of de Nederlandse aanpak van dit probleem wel de juiste is. In het rapport bepleit de WRR maatregelen om het aantal voortijdige schoolverlaters terug te brengen. De nadruk ligt bij de groep leerlingen waarvan de uitval het moeilijkste te voorkomen is, de zogenaamde ‘overbelaste’ leerlingen: kwetsbare leerlingen met een opeenstapeling van problemen.

Het rapport is gebaseerd op een groot aantal gesprekken met direct betrokken professionals en anderen dicht achter de frontlijn, aangevuld met een uitgebreide literatuurstudie.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog