OudersconnectLive wil dialoog binnen school en met de buurt

Geplaatst door OCO op 20 februari 2007

‘OudersconnectLive’ is een initiatief van een groep ouders en basisschool de Rietlanden in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam-Zeeburg.

In maart 2005 heeft een groep ouders van deze school het initiatief genomen om zich te verenigen in een ‘ouderpanel’. Het ouderpanel is van mening dat kinderen het recht hebben om goed voorbereid te worden op een multiculturele samenleving. Daar is een school voor nodig die een afspiegeling kan vormen van de stad Amsterdam. Een school waar kinderen van jongs af aan in contact komen met de culturele diversiteit die onze samenleving rijk is en zo waardevol maakt. Ondanks dat de Rietlanden al heel gemengd is (er zijn zo’n 20 culturen vertegenwoordigd) wil de school de komende jaren de dialoog binnen de school en in de buurt écht op gang brengen. Het ouderpanel wil in samenwerking met de school komen tot een echte ‘gemengde basisschool’ waar niet wordt gedacht in termen als ‘zwart en wit’.

Maandelijks zullen, voor een periode van 3 jaar, ‘OudersconnectLive!’ bijeenkomsten worden georganiseerd die in het teken staan van ‘ontmoeting en dialoog’ rond thema’s die te maken hebben met opvoeding en onderwijs. Onze doelgroep bestaat uit allochtone en autochtone ouders uit het stadsdeel Zeeburg met jonge kinderen 0-4 jaar. Ook andere belangstellenden zijn uiteraard altijd van harte welkom.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog