Overleg 1 juni Rietlanden: nog een week nodig

Geplaatst door OCO op 1 juni 2011

Verslag Guido Walraven van overleg 1 juni tussen schoolbesturen en wethouder
Guido Walraven heeft in opdracht van wethouder Lieke Thesingh de mogelijkheden geïnventariseerd om kinderen van de Rietlanden op scholen in de buurt te plaatsen en hij was vandaag aanwezig bij het overleg tussen wethouder en schoolbesturen om voldoende capaciteit op scholen in de buurt te creëren. Hieronder zijn verslag over de uitkomst van het overleg (zoals op de informatieavond van afgelopen 27 mei is gevraagd):

“Op 1 juni heeft er overleg plaatsgevonden met de wethouder en de schoolbesturen van de Rietlanden, de 8e Montessori, de Achthoek, de Kleine Kapitein en de Piet Hein. De besturen willen zich tot het uiterste inspannen om voor alle leerlingen van de Rietlanden een plek in de buurt te organiseren.
Er zijn verschillende mogelijkheden besproken en er is op onderdelen vooruitgang geboekt, maar men is er nog niet uit gekomen. Er is nog geen volledig dekkend aanbod. Het is een ingewikkelde puzzel en daarvoor is meer tijd nodig. Op 8 juni komt de groep opnieuw bij elkaar en de inzet is om er dan uit te komen.”

Aanvulling door OCO
Eerder deze week hebben ouders een brief gestuurd aan de wethouder met het verzoek om duidelijkheid te creëren voor de Hemelvaart of om anders een beroep te doen op de schoolbesturen om de school nog een jaar open te houden. Uit een telefonische toelichting van Guido Walraven aan OCO op het overleg van 1 juni bleek dat de schoolbesturen ook dergelijke vragen hebben opgeworpen. Nu het mogelijk lijkt dat op 8 juni de laatste capaciteitsproblemen opgelost kunnen worden, is er vooralsnog niet voor gekozen om de overstap van de kinderen van De Rietlanden naar andere scholen een jaar te verschuiven.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog