Samen groente en fruit eten in de klas

Geplaatst door Marlijn Huitink op 26 april 2015
Heel veel kinderen eten te weinig groente en fruit. Het EU-Schoolfruitprogramma en SchoolGruiten helpen scholen en ouders de groente- en fruitconsumptie van leerlingen te verhogen. De kosten worden voor 75% gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en de EU en de overige 25% door de groente- en fruitleveranciers. Begin november 2014 lieten de groente- en fruitleveranciers weten dat zij niet meer leveren aan scholen, omdat de Europese subsidieregeling niet goed uitvoerbaar is. Hierdoor zaten 350.000 kinderen zonder groente en fruit op school. Op 8 december 2014 presenteerde Lidl zich als nieuwe leverancier en zorgde ervoor dat vanaf 5 januari 2015 kinderen weer samen groente en fruit eten in de klas.

Waarom groente en fruit eten op school?

Sinds 1987 zijn kinderen minder groente en fruit gaan eten. Het Voedingscentrum adviseert minimaal twee stuks fruit en 200 gram groente per dag. Van kinderen tussen de zeven en achttien jaar eet 1% de aanbevolen hoeveelheid groente en 5% de aanbevolen hoeveelheid fruit. Gezonde eetgewoontes die vroeg zijn aangeleerd, zijn later vaak terug te zien in een gezonde leefstijl. Daarom is het belangrijk dat leerlingen op jonge leeftijd niet alleen door hun ouders en maar ook op school worden aangemoedigd om dagelijks groente en fruit te eten. School is een ideale omgeving voor kinderen om te leren. Leerlingen vinden het belangrijk wat leeftijdsgenoten vinden en doen. Ze leren door gedrag van anderen te imiteren. Ze passen zich aan anderen aan, omdat ze ‘erbij willen horen’. Door samen groente en fruit te eten in de klas, helpt de school leerlingen om gezond gedrag vertonen. Daarom zijn scholen een geschikte plek voor programma’s zoals het EU-Schoolfruitprogramma en SchoolGruiten.

Het EU-Schoolfruitprogramma

Het EU-Schoolfruitprogramma helpt scholen tijdelijk de groente- en fruitconsumptie van leerlingen te verhogen door gedurende een periode van 25 weken samen groente en fruit te eten in de klas. De kosten worden voor 75% gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en de EU en voor de overige 25% door de groente- en fruitleveranciers. Scholen krijgen per week drie stuks groente en fruit per leerling gratis aangeleverd. Vanaf de start van het programma is het Voedingscentrum betrokken bij de educatieve kant. Leerlingen krijgen les over de herkomst en de waarde van groente en fruit. Door het programma raken leerlingen gewend aan het eten van groente en fruit. Dit maakt het voor ouders makkelijker om hun kind ook thuis meer groente en fruit te laten eten. Na de proefperiode kunnen scholen zelfstandig verder gaan of zich aanmelden voor SchoolGruiten, om leerlingen structureel groente en fruit te laten eten in de klas.

SchoolGruiten

SchoolGruiten (SchoolGruit = groente en fruit eten) leert leerlingen spelenderwijs structureel gezonder eten. Vanaf 2009 ondersteunt het Steunpunt SchoolGruiten van de Universiteit van Wageningen het programma. Scholen kunnen zich online inschrijven en worden ondersteund door GGD uit de regio. Een school ‘gruit’ als leerlingen minimaal twee keer per week op vaste momenten samen groente en fruit eten in de klas. Leerlingen krijgen bijbehorende lessen over de herkomst van groente en fruit, en leren over gezonde voeding. Ze houden bijvoorbeeld een eetdagboek bij, bestuderen etiketten op verpakkingen en maken een actieplan om hun eigen groente- en fruit consumptie te verhogen. SchoolGruiten werkt en slaat aan: leerlingen eten meer groente en fruit en kiezen minder vaak voor ongezonde snacks tussendoor.

Doelen

Het doel van de programma’s is dat leerlingen met hulp van ouders en docenten minimaal twee keer per week groente en fruit eten in de klas. Ouders geven groente en fruit mee naar school. Docenten plannen vaste momenten in de week in om met elkaar te eten in de klas. Scholen moeten bereid zijn planmatig en structureel het gezamenlijk eten van groente en fruit in te bedden in het schoolbeleid. De programma’s zorgen dat groente en fruit beschikbaar zijn op school en dat leerlingen gezonde eetgewoontes aanleren. Het lange termijn doel is leerlingen structureel gezonder te laten eten. Ze krijgen op school het goede voorbeeld door groente en fruit te leren eten in de klas.

Meer artikelen over Blog