Wat is een continurooster?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 30 september 2021
Op scholen met een continurooster blijven alle leerlingen tijdens de middagpauze op school. De school is op dat moment verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen. Met een continurooster zijn de middagpauze en schooldagen korter dan met een traditioneel schoolrooster. Als de school een ouderbijdrage vraagt voor de overblijfkosten is dat een vrijwillige ouderbijdrage. Een school mag het schoolrooster wijzigen, maar moet daarvoor wel instemming krijgen van de medezeggenschapsraad. Bovendien is de school verplicht om voorafgaand aan een wijziging alle ouders te raadplegen.

Continurooster

Op scholen met een continurooster moeten alle leerlingen tijdens de middagpauze op school overblijven. Meestal lunchen leerlingen in hun eigen klas met de leerkracht, soms wordt hier iemand voor ingehuurd. De middagpauze is korter dan bij het traditionele schoolrooster, waarbij kinderen vaak tussen de middag naar huis gaan om te eten.

Bij een continurooster beginnen de kinderen vaak om 08.00 uur of 08.30 uur. In de middag hebben zij kort lunchpauze en tussen 14:00 en 14:45 gaat de school uit. De meeste scholen roosteren de kinderen woensdagmiddag vrij. Maar er zijn ook basisscholen die een rooster hebben met vijf gelijke dagen.

Omdat de middagpauze deel uitmaakt van de onderwijstijd, is de school verantwoordelijk voor het toezicht. Tijdens de lunch is dit meestal de eigen leerkracht. En tijdens het buitenspelen houden leerkrachten vaak in wisseldiensten toezicht. Maar soms zetten scholen ook ouders in voor de pleinwacht of huren zij personeel in.

Ouderbijdrage continurooster altijd vrijwillig

Soms vragen scholen een vrijwillige bijdrage aan ouders voor de overblijfkosten. Bijvoorbeeld voor het inhuren van personeel voor toezicht. Dit is toegestaan, maar deze bijdrage is niet verplicht. Bovendien moet de school altijd melden dat het om een vrijwillige ouderbijdrage gaat.

Wijziging schoolrooster en onderwijstijd: medezeggenschapsraad en invloed op werklast leerkrachten

Basisscholen moeten leerlingen de eerste vier schooljaren minimaal 3.520 uur onderwijs aanbieden. En de laatste vier schooljaren moeten zij ten minste 3.760 uren onderwijs aanbieden (Art. 8 lid 9b WPO).

Maar scholen mogen grotendeels zelf weten hoe zij die uren verdelen in een schoolrooster. Bovendien kan een school besluiten het schoolrooster te veranderen. Maar hiervoor heeft de school wel instemming nodig van de medezeggenschapsraad. Ook is de school verplicht om voorafgaand aan een wijziging alle ouders te raadplegen.

Daarnaast moet de school rekening houden met de invloed van het nieuwe schoolrooster op de werklast van het onderwijspersoneel. Leerkrachten hebben bijvoorbeeld recht op voldoende pauze op een werkdag. Uit het artikel ‘Het continurooster breekt leraren op’ (december 2019) van de AOb (Algemene Onderwijsbond) blijkt dat veel leerkrachten op een school met een continurooster niet toekomen aan voldoende rust en pauze.

Wil je meer informatie over het wijzigen van de schooltijden? Lees dan: ‘Mag school de schooltijden wijzigen?’