Wat is een continurooster?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 11 oktober 2018
Een continurooster is een schoolrooster waar leerlingen tussen de middag niet meer naar huis gaan, maar op school blijven. De pauze die de leerlingen krijgen is korter dan bij een traditioneel schoolrooster. De schooldagen zijn korter voor leerlingen. Het schoolrooster kan je als school zelf wijzigen, maar verloopt wel via de medezeggenschapsraad en alle ouders op school. Als de school ouders een bijdrage vraagt voor de kosten is dat een vrijwillige ouderbijdrage.

Continurooster

Een continurooster is een schoolrooster waar leerlingen tussen de middag niet meer naar huis gaan, maar op school blijven. De pauze die de leerlingen krijgen is korter dan het traditionele schoolrooster waar kinderen tussen de middag naar huis gaan om een boterham te eten.

Bij een continurooster beginnen de kinderen om 08.00 uur of 08.30 uur. Ze hebben een korte middagpauze op school, waarin ze gezamenlijk lunchen en zijn dan iedere dag tussen 14.00 uur of 14.45 uur klaar. Alleen op woensdag ziet het rooster er anders uit. Dan hebben de kinderen de middag vrij.

Toezicht op eten en spelen

Bij een continurooster is er toezicht tijdens de lunchpauze. Als de kinderen naar buiten gaan om te spelen, dan is er ook toezicht. Toezicht op het eten van de kinderen wordt meestal gedaan door de leerkracht van de eigen klas. Toezicht op het spelen wordt dan bijvoorbeeld gedaan in wisseldienst door leerkrachten of door ingehuurd personeel.

Ouderbijdrage altijd vrijwillig

Als de school een continurooster hanteert blijven kinderen tussen de middag verplicht op school. De school kan het toezicht laten uitvoeren door eigen leerkrachten of toezichthouders inhuren. Als de school ouders wil vragen mee te betalen aan kosten die de school maakt voor toezicht, dan moet de school aan de ouders melden dat het om een vrijwillige ouderbijdrage gaat. Deze ouderbijdrage is altijd vrijwillig.

Wijziging schoolrooster en onderwijstijd

Scholen bepalen zelf het rooster, maar moeten wel zorgen dat er voldoende schooltijd wordt aangeboden. De school kan het schoolrooster wijzigen, maar ouders hebben een belangrijke stem bij de wijziging van het schoolrooster. Een nieuw schoolrooster is van invloed op de werklast van het onderwijspersoneel. Leerkrachten hebben recht op voldoende pauze op hun werkdag.

Medezeggenschap én ouders

Scholen mogen het schoolrooster zelf aanpassen. Dat verloopt via de medezeggenschapsraad. De school kan het schoolrooster niet wijzigen of vaststellen zonder instemming van de leerkrachten en ouders die in de medezeggenschapsraad zitten. Ook is de school verplicht om voorafgaand aan een wijziging alle ouders te raadplegen. Meer informatie over het wijzigen van de schooltijden is te lezen in het artikel Mag school de schooltijden wijzigen?