10 april 2012: Splits op? Leg uit!

Geplaatst door OCO op 4 april 2012

Een bijeenkomst van OCO waar Amsterdamse ouders vragen kunnen stellen aan het Amarantisbestuur, bestuurslid René s’Jacob is aanwezig om de vragen te beantwoorden.

OCO modereert de vragen tijdens de bijeenkomst en behandelt in ieder geval de volgende drie onderwerpen:
– Hoe is de crisis ontstaan?
– Wat is het reddingsplan?
– Wat is daarvoor nodig?

Toelichting
Amarantis verkeert in een financiële crisis. Amarantis heeft een lening die 1 mei afloopt bij de bank en de bank heeft strenge eisen gesteld om de lening te verlengen. Als de lening niet verlengd wordt dreigt een faillissement. De minister heeft in de Tweede Kamer gezegd alles te zullen doen om te zorgen voor continuïteit van het onderwijs, maar toch wil iedereen een faillisement vermijden vanwege de onzekerheid die dat met zich meebrengt. De afgelopen weken is de Amarantiscrisis veel in het nieuws geweest. Daarbij is ook gemeld dat het een financiële crisis betreft en dat de kwaliteit van de scholen in het voortgezet onderwijs overwegend goed is (in het mbo wordt wel een aantal opleidingen negatief beoordeeld door de inspectie).

Waarom nu?
OCO heeft Amarantis gevraagd mee te werken aan een publieksbijeenkomst vlak voordat het definitieve reddingsplan naar de bank gaat. Het reddingsplan staat uiteraard al in grote lijnen vast. Amarantis wordt per 1 augustus opgesplitst in (waarschijnlijk) 5 zelfstandige kleinere, meer overzichtelijke, inhoudelijk en regionaal logische groepen van scholen: VO Amsterdam/Zaanstad, MBO Amsterdam, MBO Amersfoort, MBO Utrecht en VO Almere. Waarbij essentieel is dat elk van deze groepen minimaal een sluitende exploitatiebegroting heeft. OCO vindt het belangrijk om ouders in staat te stellen daar in hoofdlijnen kennis van te nemen, te reageren en vragen te stellen.

Waar
Calvijn met Junior College, Schipluidenlaan 12
Bij de school is voldoende gelegenheid voor parkeren. OV-informatie: 250 meter van het NS-station Lelylaan; Bus lijn 19, 62, 63, 64 en 195; Spitsbus lijn 247; Tram lijn 1 en 17; Metro lijn 50.

Wanneer
Dinsdagavond 10 april 2012
aanvang 19.30 uur
(einde omstreeks 21.00 uur, entree gratis)

Wat is OCO
OCO staat voor Onderwijs Consumenten Organisatie. Ouders kunnen bij OCO terecht met vragen, problemen en klachten over school. Ouders vinden bij OCO informatie voor het maken van een verantwoorde schoolkeuze. Bij problemen of klachten over school helpt OCO ouders om de samenwerking tussen ouders en school te herstellen. OCO organiseert verder activiteiten om ouders te informeren en met elkaar te verbinden.

Aanmelden verplicht
Meld u aan op info@onderwijsconsument.nl. U ontvangt dan van OCO een bevesting van uw aanmelding, eventueel nog nadere informatie vooraf en een verslag achteraf.

Gerelateerde onderwerpen