Techniek biedt (v)mbo-ers beter perspectief dan informatica

Geplaatst door OCO op 13 maart 2007

Erik Yperlaan, directeur van Opleidingsfonds Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM) pleit voor meer aandacht voor carriëre-perspectieven van studierichtingen. Ouders en scholieren laten zich bij de keuze voor een vervolgopleiding vaak door rationele hulpmiddelen leiden, waaronder de citotoets. Daarentegen blijkt uit onderzoek dat de keuze voor een studierichting binnen deze vervolgopleiding regelmatig gebaseerd is op onjuiste toekomstverwachtingen en imago. Zo kiezen veel vmbo en mbo studenten de richting Informatica in plaats van Techniek, terwijl de arbeidsmarktperspectieven van deze laatste richting veel beter zijn.

Het onderzoek laat zien dat weinig jongeren op dit moment een metaalopleiding volgen. Tegelijkertijd stromen veel oudere werknemers uit de branche. Alleen al de komende vijf jaar zal bijna 10% van de werknemers in de branche met (pré) pensioen gaan. Hierdoor zal de vraag naar goed opgeleide vakmensen al op korte termijn veel groter zijn dan het aanbod.

De informaticaberoepen laten juist een tegenovergesteld beeld zien: omdat er in deze beroepsklasse met name jonge mannen werken is de uitstroom procentueel de laagste. Terwijl de werkgelegenheid voor de Informatica-opleidingen (vooral MBO ICT) veel minder snel groeit dan voorheen blijft het aanbod van schoolverlaters met deze opleiding echter onverminderd groot.* De onderwijsinstellingen onderkennen deze problematiek ook.

OOM-directeur Erik Yperlaan: “Een opleiding in de metaal is een slimme carriërekeuze. Er zijn veel kansen voor bankwerkers, lassers en allround metaalmedewerkers niveau 3 en 4. Maar ook zijn er functies voor bedrijfshoofden metaalbewerking, werktuigbouwkundig ontwerpers en hoofden technische dienst. Metaalbewerkingsbedrijven zijn tegenwoordig bovendien voorzien van de meest moderne high-tech apparatuur, een gegeven dat jonge mensen zeker zal aanspreken. Samen met de metaalbewerkingsbedrijven willen we nu aan jongeren laten zien dat de metaalvakken een goede keuze zijn. Dit doen we onder andere door middel van open dagen en betere voorlichting. We vragen ook het onderwijs ons daarbij te helpen.”

Over OOM
Stichting OOM is in 1984 opgericht door werkgeversorganisatie Koninklijke Metaalunie en werknemersorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie. Het opleidingsfonds houdt zich bezig met het in stand houden en verbeteren van vakmanschap in de metaalbewerkingsbranche. OOM kent ruim 14.000 lidbedrijven die aan ruim 140.000 mensen werk bieden. De stichting geeft leden voorlichting op het gebied van opleiding en personeelsbeleid. Daarnaast biedt OOM informatie aan via www.oom.nl. Verder geeft OOM inzicht in het aanbod van relevante cursussen en aanbieders. Met financiële bijdragen stimuleert het opleidingsfonds het volgen van opleidingen en cursussen. OOM werkt met een landelijk netwerk van gespecialiseerde adviseurs. Deze helpen leden met advies op maat.

Meer artikelen over Blog