Terugblik op de SIBA-crisis

Geplaatst door OCO op 10 juli 2007

De belangrijkste gebeurtenissen in de SIBA-crisis op een rij, vanaf zomer 2007 terug in de tijd tot de oprichting van de stichting islamitische basisscholen Amsterdam (SIBA) in 1989.

2007

 • in spoeddebat op 4 juli 2007 in de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Dijksma aan:
  – de As-Siddieq voorwaarden te zullen stellen t.a.v. kwaliteit en organisatie
  – de inspectie te vragen strikt toe te zien op naleving voorwaarden
  – gemeente Amsterdam is bevoegd gezag qua huisvesting
 • wethouder Buyne zegt As-Siddieq SIBA-gebouwen in Noord en Zeeburg toe
 • ouders blijven bij hun keuze en As-Siddieq vraagt gemeente schoolgebouwen SIBA als dependence
 • gemeente en ministerie OCW vragen ouders vragen ouders keuze te heroverwegen
 • gemeente en ministerie OCW maken zich zorgen over de keuze van ouders voor As-Siddieq:
  – de As-Siddieq is een zwakke school waar burgerschap nog borging behoeft
  – verdubbeling leerlingenaantal zou iedere school voor kwaliteitsproblemen stellen
 • status inschrijving As-Siddieq verandert van reserve-optie tot claim op vrijheid van schoolkeuze
 • GMR van de SIBA wijst overnamevoorstel Esprit af:
  – GMR voelt zich onvoldoende betrokken in planvorming
  – GMR ziet onvoldoende garanties islamitische identiteit met alleen een identiteitsraad
 • ouders schrijven zich massaal in bij As-Siddieq om zeker te zijn van islamitisch onderwijs
 • ouders niet geïnformeerd over plaatsingsprocedure vanwege lopende onderhandelingen met Esprit
 • staatssecretaris kondigt aan dat Onderwijsstichting Esprit bereid is overname te onderzoeken
 • interim-bestuur concludeert dat er geen islamitisch bestuur in staat is, bereid is, of geschikt is voor een overname
 • staatssecretaris Dijksma heeft ontmoeting met interim-bestuur en delegatie ouders en personeel
 • staatssecretaris Dijksma informeert 5 maart 2007 per brief de Tweede Kamer:
  – geen definitief bestuur gevonden voor de SIBA scholen
  – opdracht aan interim-bestuur verlengd tot 1 augustus 2007
  – interim-bestuur moet (krachtig en onbesproken) overnemend bestuur vinden of scholen sluiten
  – Gemeente Amsterdam en Amsterdamse schoolbesturen zorgen voor plaatsingsprocedure ingeval van sluiting
 • kandidaat-bestuursleden stellen zich definitief niet beschikbaar
 • ministerie van OCW wijst na overleg met gemeente Amsterdam overbruggingskrediet af
 • groep bezorgde ouders zegt vertrouwen op in interim-bestuur en interim-directie:
  – brief aan ministerie OCW en Tweede Kamer, cc aan ISBO en gemeente (en stadsdelen) Amsterdam

2006

 • minister van der Hoeven bezoekt 6 december At Taqwa school
 • GMR verzoekt directeur Primair Onderwijs ministerie OCW om gesprek
 • ministerie verlengt opdracht interim-bestuur tot 1 februari 2007
 • interim-bestuur vraagt ministerie OCW overbruggingskrediet (lange termijnprognose positief)
 • kandidaat-bestuursleden willen zekerheid financiële situatie en levensvatbaarheid SIBA
 • minister wijst doorstart El Khaliel af (school moet 1/8/2007 sluiten vanwege leerlingaantal)
 • onrust ouders over kostenverhogende veranderingen interim-bestuur leerlingvervoer en overblijf
 • MR-adviseur wordt schoolverbod opgelegd door interim-bestuur
 • diverse signalen naar inspectie en ministerie van OCW over botsingen interim-bestuur en MR
 • Al Anwar en Al Taqwa worden (vanwege leerlingaantallen) samengevoegd
 • ministerie OCW verlengt opdracht interim-bestuur tot 1 november 2006:
  – extra opdracht: financiële sanering
 • inspectie stelt vast dat El Khaliel ook een zeer zwakke school is
 • MR dringt bij interim-bestuur aan op kwaliteitsmaatregelen El Khaliel
 • ministerie OCW subsidieert het interim-bestuur, met als opdracht:
  – herstel van vertrouwen met ouders, MR’en, ISBO, gemeente Amsterdam en OCW
  – kwaliteit SIBA scholen
  – vinden van definitief bestuur per 1 augustus 2006
 • ministerie OCW heeft in overleg met ISBO interim-bestuur aangezocht vanaf mei tot 1 augustus 2006
 • ministerie OCW vraagt SIBA bestuur terug te treden
 • n.a.v. incidenteel onderzoek vraagt ministerie OCW ingezette fusie SIBA en Amal te ontvlechten

2005

 • inspectie en Auditdienst ministerie OCW stellen incidenteel onderzoek in bij SIBA en El Amal
 • inspectie stelt vast dat El Faroeq een zeer zwakke school is
 • MR wijst ook op slechte kwaliteit El Faroeq
 • kantonrechter stelt MR’en in het gelijk en legt SIBA-bestuur dwangsom op m.b.t. informatieverschaffing
 • minister verwijst naar geschillencommissie en rechter
 • MR’en verzoeken minister om SIBA-bestuur weg te sturen of bekostiging stop te zetten
 • geschil MR en SIBA-bestuur over besturenfusie met El Amal en informatievoorziening

2004

 • OCW en ISBO adviseren El Amal als fusiepartner
 • opstappen SIBA-bestuur na ingrijpen ministerie OCW
 • ontdekking fraude voorzitter SIBA scholen

2003

 • onderwijsinspectie na ‘robuust’ onderzoek: islamitische scholen geen beletsel integratie

2002

 • start basisschool Abraham El Khaliel in Amsterdam Oost/Watergraafsmeer

2001

 • BVD-rapport vermeldt El Faroeq als ontvanger van Saoedisch geld via stichting Al Waqf in Eindhoven
 • onrust in Nederland na berichten in de pers over vermeende anti-integratie tendenzen in islamitisch onderwijs
 • start basisschool At Taqwa in Amsterdam Noord

1989

 • start basisschool El Faroeq Omar
 • oprichting stichting islamitische basisscholen Amsterdam (SIBA)

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog