Trots op ouderbetrokkenheid op de Narcis-Querido

Geplaatst door Menno van de Koppel op 28 april 2014
Fatima en Saloua in het midden tussen ouders van de Narcis-Queridoschool
OCO interviewde Saloua en Fatima, twee actieve ouders op de Narcis-Queridoschool. Zij zijn aanspreekpunt van veel ouders en hebben vaak opgetreden als woordvoerder voor de ouders op school. Saloua en Fatima vinden het belangrijk dat niet steeds dezelfde ouders maar alle ouders op school betrokken zijn. Ze zijn er trots op dat dit op de Narcis-Queridoschool lukt.
“Ik vind dat deze school het erg goed doet als buurtschool! Ik zou alleen graag willen dat het meer een gemengde school wordt, de Nederlanders uit de buurt komen niet omdat ze denken: ach nee, een zwarte school.”

Waarom heb je voor deze school gekozen?

Ik woon bijna 14 jaar in deze buurt, mijn oudste dochter is dertien jaar. Toen ik voor haar een school ging zoeken vertelde drie verschillende Nederlandse buren mij dat hun kinderen niet op de Narcis-Queridoschool zaten, terwijl dit toch de school het dichtst bij huis was. Na de vraag waarom niet, bleek dat mijn buren de school niet goed genoeg vonden als ‘zwarte school’. Vervolgens ben ik bij een drietal scholen op bezoek geweest waaronder de Narcis-Queridoschool. Ik kreeg een rondleiding van de onderbouw coördinator en voelde me direct thuis. In tegenstelling tot bij de andere scholen, voelde ik me op gelijk niveau behandeld. Daarbij was de school heerlijk dicht bij mijn huis.

Hoe actief ben je als ouder op deze school?

Ik ben erg vaak op school te vinden, ik help bijvoorbeeld bij activiteiten zoals de school versieren, ik ga mee met uitjes. Maar ik vind het ook belangrijk om niet altijd mee te gaan. Ik doe regelmatig bewust een stapje achteruit zodat er ook andere ouders mee kunnen gaan. Op dinsdag hebben we ouderbijeenkomsten in de vorm van een koffiemiddag of een informatieve bijeenkomst daar ben ik meestal ook bij. Er wordt dan bijvoorbeeld uitleg gegeven door organisaties zoals OCO of de kindertandarts. Ook zit ik sinds twee jaar in de MR.

Wat vind je goede punten aan deze school?

De leerkrachten staan altijd voor je klaar. Het maakt niet uit waar je mee zit je kunt altijd even binnen stappen. Bij andere scholen moet je vaak van tevoren een afspraak maken maar dat hoeft hier niet. Het is allemaal niet zo afstandelijk, de sfeer is open en gezellig. Je krijgt niet het gevoel van ‘ik ben de leerkracht dus ik weet het beter’, maar het is meer gelijkwaardig, wij doen het samen. Ook vind ik het erg fijn dat deze school een echte buurtschool is. Ze staan open voor initiatieven vanuit de buurt.

Kun je een voorbeeld geven van een initiatief op school waar zowel de buurt als de ouders bij betrokken waren?

Een tijdje geleden heeft de school meegewerkt aan het project ‘Vette Pret’. In samenwerking met andere organisaties uit de buurt zijn we op school bezig geweest met themabijeenkomsten rondom gezond eten om overgewicht te bestrijden. De bedoeling was dat de hele buurt meedeed er was een diëtist en een fysiotherapeut bij het project betrokken. We hebben met ouders gezonde fruit shakes gemaakt voor de hele school. En een workshop gehad over gezonde traktaties. Het heeft echt effect gehad want in de klas komen nu heel vaak gezonde traktaties voorbij, bijvoorbeeld fruit op een stokje. Voorheen at mijn dochter geen wortels of paprika, na dit project wel.

Ben je zelf wel eens ergens tegenaan gelopen als ouder op school en wat heb je toen gedaan?

Ik heb eigenlijk nooit problemen gehad met de school of het onderwijs van mijn kinderen. Wel vind ik het belangrijk om ook dan te blijven praten en ook echt iets te doen met wat je hoort. Zo hoorde ik een tijd geleden dat mijn dochter op school best bazig was tegen andere leerlingen. Ik had dit thuis ook wel gemerkt maar dacht dat het op school anders zou gaan. Toen ik het van de juf hoorde ben ik er thuis mee aan de slag gegaan om haar daarvan bewust te maken en haar daarop aan te spreken.

Ben je thuis met de kinderen ook nog met school bezig?

Thuis laat ik de kinderen spelenderwijs met school bezig zijn op de website van Squla. In de zomer koop ik wat leuke vakantie leerboekjes en laat ik de juf een huiswerkpakketje opstellen. We gaan dan vaak een aantal weken naar Marokko en als je dan continu bezig bent met de Marokkaanse taal is het wel goed om af en toe weer bezig te zijn met het Nederlands.

Wat is je wens voor deze school?

Ik vind dat deze school het erg goed doet als buurtschool! Ik zou alleen graag willen dat het meer een gemengde school wordt de Nederlanders uit de buurt komen niet omdat ze denken: ach nee, een zwarte school. Het zou toch leuk zijn als mijn dochtertje ook op school met Nederlandse kinderen om kan gaan?

Heb je tips voor andere ouders met kinderen op de basisschool?

Ik zou vooral aan andere ouders mee willen geven dat ze niet bang moeten zijn. Als je iets niet weet of hulp nodig hebt wees dan niet bang om vragen te stellen. Je hoeft je nergens voor te schamen. En als je iets wilt bereiken op school probeer dat dan gewoon. Nee heb je, ja kun je krijgen! Wij wilden als ouders bijvoorbeeld een huiswerk hulpgroepje voor onze kinderen op school. Dat hebben we uiteindelijk voor elkaar gekregen. Ook heb ik zelf een keer een buurtinitiatief gestart om iets leuks te doen met de moeders van de school en de buurt. We hebben geld gekregen van de gemeente en zijn toen met ongeveer dertig moeders naar Madurodam gegaan. Wat ik ook nog zou mee willen geven is: wees niet bang voor een gemengde school. Een school is niet slechter omdat het een gemengde school is. Ik weet dat uit ervaring want ik heb zelf als overblijf juf gewerkt op een ‘witte school’.

Meer artikelen over Blog