Tag: Ouderplatform

Transparantie en betrokkenheid op 8e Montessori

Blogbericht van 13 december 2016

Citostress of keuzestress?

Blogbericht van 18 november 2014

Hoogbegaafden in het voortgezet onderwijs, wat werkt, wat kan beter?

Blogbericht van 27 oktober 2014

Respecteer stedelijke functie vrijescholen in stedelijk toelatingsbeleid!

Blogbericht van 22 oktober 2014

Ouderraden bezorgd over toegang tot conceptscholen in Noord

Blogbericht van 20 oktober 2014

24 september 2014: Onderwijsfestival Ouders en School

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Reactie ouders op visie schoolbesturen op planning scholen

Blogbericht van 18 juni 2014

Ouderinitiatief Vrije School Amsterdam Noord succesvol

Blogbericht van 13 juni 2014

Bijeenkomst ouderkring Passend Onderwijs

Blogbericht van 12 juni 2014

Trots op ouderbetrokkenheid op de Narcis-Querido

Blogbericht van 28 april 2014

Moeders van Mama Vita blijven zoeken naar oplossingen

Blogbericht van 26 maart 2014

Wat verwachten Amsterdamse ouders van Passend Onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Thuiszitten

Samenwerking tussen ouderraad en medezeggenschapsraad

Blogbericht van 13 januari 2014

Opvoeddebat Vaders Wildeman in Osdorp

Blogbericht van 17 december 2013

Ouderavond CC Einstein over kwaliteit en communicatie

Blogbericht van 3 juli 2012

Klachtbrief aan ASKO over pestklimaat Lidwina

Blogbericht van 12 juli 2011

Rietlanden wordt dependance Flevoparkschool

Blogbericht van 24 juni 2011

Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA)

Blogbericht van 7 april 2011

Toegang tot de top

Blogbericht van 28 mei 2008

Nabeschouwing over de ondersteuning door OCO aan SIBA-ouders

Blogbericht van 1 oktober 2007

Wethouder Elatik met ouders op scholentocht in de Indische buurt

Blogbericht van 21 maart 2007