Tweede incubator sessie Onze Nieuwe School

Geplaatst door Nicoline Vink op 5 november 2015
De vijftien Amsterdamse schoolplannen van ‘Onze Nieuwe School’ worden tot december 2015 begeleid door Kennisland in het uitwerken van hun plan. Ze zijn inmiddels gekoppeld aan coaches en krijgen maandelijks een hele dag intensieve begeleiding van experts en inspirators. 14 oktober 2015 vond de tweede ‘incubatorsessie’ plaats in het nieuwe gebouw van IKC Zeeburgereiland, waar de deelnemers voldoende ruimte hadden in nog ongebruikte klaslokalen.

Uitwisseling

De dag begon onder leiding van coach Harry Starren. In willekeurige tweetallen gingen deelnemers uitwisselen: Wie zijn de inspirators / denkers / voorgangers voor jouw initiatief? In welke lijn van denken staat jouw vernieuwing? Op wiens schouders sta je? In het onderwijs bouw je altijd voort, je staat in een traditie. Dit was zowel een uitwisseling van ideeen als een oefening in ‘pitchen’: snel en duidelijk vertellen wat je wilt en waarom!

Kennismaking met schoolbesturen

Daarna konden de deelnemers kennismaken met vertegenwoordigers van een aantal schoolbesturen: ­

  • Sandra Newalsing van VOvA
  • Percy Henry van Esprit
  • Lou Brouwers van ABVO
  • Lex Poolman van AMOS
  • René Rigter van STAIJ

Er werd gepraat over de voor en nadelen van het starten van een nieuwe school onder een groter bestuur: over zeggenschap, afdracht, risocospreiding, financiering en nog veel meer. Voor veel schoolmakers is nog niet duidelijk of ze een zelfstandige school willen gaan stichten of zich juist onder een grotere koepel willen scharen.

Ouderbetrokkenheid

Daarna kwam Menno van de Koppel van de Onderwijs Consumenten Organisatie met een aantal tips voor de aanwezige schoolmakers:

  • Maak een goede schoolgids, laat hierin zien waarin de school onderscheidend is. De inspectie is bezig om scholen meer te gaan beoordelen op wat ze in hun schoolgids zetten, de beloftes, en niet alleen op basis van de cijferresultaten/scores enzovoort. Dus een uitgebreide schoolgids is van belang. Ouders hebben de gids echt nodig om de schoolkeuze te kunnen maken, ‘past dit bij mij?’, wees dus specifiek.
  • Geef alle informatie over de schoolresultaten, maar ook over het zorgaanbod. Met alleen resultaten kom je als ouder niet te weten hoe de school omgaat met de leerlingen en leerproblemen.
  • Investeer in zorgvuldigheid op alle vlakken. Zorgvuldigheid is een waarborg voor het leerrecht van het kind en ook een waarborg voor de school. Vrijwel alle problemen tussen ouders en de school onstaan door gebrekkige communicatie, te weinig uitleg, magere onderbouwing van ‘moeilijke’ beslissingen, gebrek aan zorgvuldigheid en aandacht.

Krijn van Beek van Vrije Schoolkeuze Amsterdam pleitte voor Educatief Partnerschap (samenwerking tussen school en ouders). En hij onderschreef de maatschappelijke functie die een school (de leerkracht) heeft in het signaleren en soms ook ondervangen van gezinsproblemen.

OCW en Gemeente Amsterdam

De volgende gast was Simone de Bakker van het Ministerie OCW. Zij vertelde dat het huidige onderwijsbeleid gebaseerd is op het systeem van de verzuiling van honderd jaar geleden, dit past helaas niet meer bij de huidige samenleving. Ook het beleid uit de jaren ‘90: ‘Toerusting en bereikbaarheid’, gericht op zo min mogelijk nieuwe scholen, past niet meer. Daarom werkt Simone de Bakker aan een wetswijzigingsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’. Ze beantwoordde veel vragen van de aanwezigen over wet­- en regelgeving in het huidige stelsel.

Vervolgens kwamen afgevaardigden van Gemeente Amsterdam aan het woord. Eerst was er een toelichting van Moonika Abner over de huisvesting van scholen, daarna Laura Thomassen die in het kort vertelde waaraan de plannen moeten voldoen die door de schoolmakers geschreven worden. Er zijn ook vijf leden van een beoordelingscommissie gevonden, die de plannen uiteindelijk moet gaan beoordelen en de ‘winnaars’ moet gaan uitkiezen. Deze namen waren nog geheim, maar zullen bekend gemaakt worden als ze officieel benoemd zijn. De volgende sessie voor schoolmakers is op 11 november 2015.

Wat is ‘Onze Nieuwe School’?

In Amsterdam kon iedereen in de zomer van 2015 een plan indienen voor een nieuwe school. De Amsterdamse Scholen Challenge of ‘Kraamkamer’ moet ruimte bieden voor onderwijsvernieuwing, zowel in het basis­ als in het middelbare onderwijs. Van de 124 inzendingen zijn er 50 gekozen door stemming via sociale media en deels door een vakjury. Van die 50 zijn er daarna weer 15 geselecteerd om verder te gaan in de ‘Incubator’: deze ‘schoolmakers’ worden intensief begeleid om in december 2015 een realistisch plan in te kunnen leveren. Uiteindelijk beslist de Amsterdamse gemeenteraad welke drie a vier scholen gerealiseerd kunnen worden. Het kraamkamer traject wordt begeleid door Kennisland.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog