3 oktober 2012: Informatiebijeenkomst voor ouders van de Amstelmeerschool (uitnodigingsbrief)

Geplaatst door OCO op 1 oktober 2012

Beste ouders en verzorgers,

De Amstelmeerschool gaat in het najaar 2013 naar een nieuw gebouw. Het team en de kinderen bereiden zich daarop voor en we hebben er allemaal veel zin in. Maar er gaat nog meer veranderen.

AMOS heeft 33 scholen in Amsterdam. Rond onze scholen in Nieuwendam gaan minder kinderen naar school. Het aantal leerlingen van onze scholen daalt hierdoor. Bij de Amstelmeer gaat dit geleidelijk, maar we willen zorgen voor een gezonde toekomst. Daarom gaan ook de leerlingen van basisschool De Berkelier mee naar het nieuwe gebouw.

Beide scholen worden samengevoegd, waardoor er niet alleen een mooie nieuwe, maar ook stevige school staat. Uw kind is daar straks van harte welkom! Met het nieuwe team werken we aan een goede school, waar kwaliteit voorop staat. De school krijgt een nieuwe naam. De leerkrachten van beide scholen gaan zo veel mogelijk mee naar de nieuwe school.

Veel zaken worden momenteel uitgewerkt. Wij begrijpen dat u vragen heeft en meer informatie wilt. Voor de ouders van beide scholen wordt op woensdagavond 3 oktober een aparte informatiebijeenkomst gehouden, waar u ook uw vragen kunt stellen.

U bent welkom op de informatiebijeenkomst op de Amstelmeerschool op Woensdag 3 oktober 2012 om 19.45 – 20.45 uur.

Wij stellen voor om een uur met elkaar over het samengaan van de scholen te praten. Om 20.45 uur begint de voetbalwedstrijd Ajax tegen Real Madrid. Veel ouders willen de wedstrijd op televisie zien, vandaar dat we om 20.45 uur stoppen.

U kunt natuurlijk altijd uw vragen stellen aan de leerkracht of de directeur van uw school. Wij organiseren binnenkort een tweede bijeenkomst waar u gelegenheid heeft vragen te stellen aan de directie van de school en de projectleider de heer Klaas Degen. Dan is ook aanwezig een vertegenwoordiger van OCO, de onderwijs consumentenorganisatie. Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en kunt u altijd bij de directie terecht.

Wij hebben u zo snel mogelijk ingelicht over de nieuwe school. Het kan echter zijn dat u reeds via de media gehoord heeft van onze plannen. Het is altijd vervelend dat u als ouder dit nieuws uit de media heeft vernomen, maar met de nieuwe digitale middelen is dit nauwelijks te voorkomen.

De school bouwen wij graag samen met u op. Wij hopen op uw komst op 3 oktober, u bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Han Elbers
Voorzitter College van Bestuur van AMOS

Thea Michel
Directeur Amstelmeerschool

Bij AMOS zijn 33 scholen in Amsterdam aangesloten, waaronder de Amstelmeerschool.