3 oktober 2012: Informatiebijeenkomst voor ouders van de Berkelier (uitnodigingsbrief)

Geplaatst door OCO op 1 oktober 2012

Beste ouders en verzorgers,

AMOS heeft 33 scholen in Amsterdam. Rond onze scholen in Nieuwendam gaan minder kinderen naar school. Het aantal leerlingen van onze scholen daalt hierdoor. Dat is helaas bij de Berkelier ook het geval. Ook het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Gelukkig hebben we een oplossing gevonden voor deze problemen.

De Amstelmeerschool gaat in het najaar 2013 naar een nieuw gebouw. Daar kunnen ook de leerlingen van De Berkelier bij. Beide scholen worden samengevoegd, waardoor er niet alleen een mooie nieuwe, maar ook stevige school staat. Uw kind is daar straks van harte welkom! Met het nieuwe team werken we aan een goede school, waar kwaliteit voorop staat. De school krijgt een nieuwe naam. De leerkrachten van beide scholen gaan zo veel mogelijk mee naar de nieuwe school.
Veel zaken worden momenteel uitgewerkt. Wij begrijpen dat u vragen heeft en meer informatie wilt. Voor de ouders van beide scholen wordt op woensdagavond 3 oktober een aparte informatiebijeenkomst gehouden, waar u ook uw vragen kunt stellen.

U bent welkom op de informatiebijeenkomst op De Berkelier op Woensdag 3 oktober 2012 om 18.30 – 19.30 uur.

Wij stellen voor om een uur met elkaar over het samengaan van de scholen te praten. Nadat wij met u hebben gesproken, gaan we gelijk door naar de ouders van de Amstelmeerschool.

U kunt natuurlijk altijd uw vragen stellen aan de leerkracht of de directeur van uw school. Wij organiseren binnenkort een tweede bijeenkomst waar u gelegenheid heeft vragen te stellen aan de directie van de school en de projectleider de heer Klaas Degen. Dan is ook aanwezig een vertegenwoordiger van OCO, de onderwijs consumentenorganisatie. Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en kunt u altijd bij de directie terecht.

Wij hebben u zo snel mogelijk ingelicht over de nieuwe school. Het kan echter zijn dat u reeds via de media gehoord heeft van onze plannen. Het is altijd vervelend dat u als ouder dit nieuws uit de media heeft vernomen, maar met de nieuwe digitale middelen is dit nauwelijks te voorkomen.
De school bouwen wij graag samen met u op. Wij hopen op uw komst op 3 oktober, u bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Han Elbers
Voorzitter College van Bestuur van AMOS

Hans Notmeijer
Directeur De Berkelier

Bij AMOS zijn 33 scholen in Amsterdam aangesloten, waaronder de Berkelier.