Verslag oudersessie #1 Apps voor Ouders

Geplaatst door OCO op 4 maart 2012

Om te komen tot een goede vraagstelling voor de Apps voor Ouders wedstrijd wordt met verschillende groepen ouders gesproken. Zondag 4 maart vond de eerste oudersessie plaats in Amsterdam West. De Stichting Turks Onderwijs Centrum (STOC) heeft daar een kleine groep Turkse, Marokkaanse en Somalische ouders bij elkaar gebracht. Hieronder worden de belangrijkste conclusies op een rij gezet.

Stappen bij schoolkeuze
Wanneer ouders een schoolkeuze moeten maken kijken ze eerst welke scholen er dicht bij huis zijn. Vervolgens bezoeken ze de open dagen en lezen ze informatie die ze bij de scholen ophalen. De informatie die wordt aangeboden door de scholen is vanzelfsprekend positief. Vaak blijkt pas als het kind op school zit wat een school echt te bieden heeft.

Welke informatie is er?
Ouders krijgen hun informatie nu van de scholen zelf en van de gemeente. De informatie van de gemeente bereikt niet alle ouders. Daarbij wordt informatie zoals de kwaliteitswijzer als moeilijk ervaren, niet zozeer door een taalbarrière maar door de terminologie. Eigenlijk is het enige dat ouders van een school weten of die school zwart, wit of gemengd is en of de school basis, zwak of zeer zwak is. Er is behoefte aan meer objectieve informatie over scholen.

Sterke en zwakke punten van scholen
De informatie moet ook specifieker zijn. Zo verlangen ouders naar informatie over verschillende sterke en zwakke punten van de school en de ontwikkeling van deze punten over de tijd. Waar is een school goed in? Aan welke onderdelen wordt gewerkt en welke wensen zijn er voor de toekomst?

Zorg in en om de school
Vooral de mate van zorg en de soorten zorg die een school biedt zijn belangrijk voor ouders. Gegevens daarover kunnen zij moeilijk vinden. Het zou mooi zijn als je kunt zien welke verschillende instanties er zijn, welke scholen met deze instanties samenwerken en hoe die samenwerking er concreet uitziet. Het gaat dan om zorginstanties, maar bijvoorbeeld ook om huiswerkbegeleiding.

Uitleg over regelingen en systemen
Meer uitleg over regelingen als passend onderwijs en de verschillende onderdelen van het schoolsysteem zou nuttig zijn. Korte filmpjes zouden een oplossing zijn. Deze zijn toegankelijk voor zowel kinderen als ouders en kunnen via internet makkelijk verspreid worden. Daarnaast bieden zij een uitkomst bij analfabetisme.

Taal
Taal wordt door de meeste ouders niet als een probleem ervaren. Zij zijn het overgrote deel van hun leven in Nederland en lezen het goed. Voor een kleine groep is een Turkse of Arabische vertaling handig. Een andere groep is analfabetisch en moet dus anders bereikt worden.

Internet en andere media
Veel ouders beschikken over internet in huis, andere ouders maken gebruik van internet in het buurthuis, de bibliotheek en bij familie. Wanneer er informatie op internet beschikbaar is die hen kan helpen om meer betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kind en de school zullen zij het internet opzoeken. Belangrijk is dat wordt duidelijk gemaakt dat de informatie beschikbaar is en waar. Dit kan via de weekkrant en via prikborden in buurthuizen, moskeeën en op school. In de stadsdeelkrant staat een rubriek onderwijs, waar veel ouders naar kijken. Het is een belangrijk medium voor hen, omdat het wekelijks aan huis wordt bezorgd.

Fysieke bijeenkomsten
Een ander belangrijk medium is mondelinge overdracht. Mensen zijn gericht op de buurt. Fysieke bijeenkomsten zijn voor deze groep laagdrempelig en effectief. Daarbij kunnen op deze manier analfabetische ouders betrokken worden. OCO kan hier, in samenwerking met partijen als STOC, een belangrijke rol in spelen de komende jaren.

Loting
Bij schoolkeuze in het voortgezet onderwijs wordt de loting als groot probleem ervaren. Ouders hebben het gevoel geen echte keuze te kunnen maken. Daarnaast is er soms onzekerheid over de procedure van de loting. Juist voor deze groep ouders is het belangrijk dat dit soort processen transparant verlopen.

Problemen met school
Voor ouders die problemen ervaren met de school is het op dit moment moeilijk om bijstand te vinden. Zij ervaren de scholen als zeer machtig en zijn bang voor de gevolgen voor hun kind als ze teveel lastige vragen stellen. Verbinding tussen deze ouders zou heel veel helpen. Zowel voor de kinderen als de ouders is het belangrijk te weten dat zij niet de enige zijn. Daarbij kunnen ze elkaar advies geven en kunnen ze samen optreden. Heel concreet zou het gaan om een online platform gecombineerd met regelmatige bijeenkomsten in de buurt.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog