Verslag oudersessie #3 Apps voor Ouders

Geplaatst door OCO op 14 april 2012

Om te komen tot een goede vraagstelling voor de Apps voor Ouders Challenge wordt met verschillende groepen ouders gesproken. Zaterdag 14 april vond de derde oudersessie plaats in het Centrum van Amsterdam. Het Pools Centrum voor Onderwijs en Cultuur, Lokomotywa, bracht daar een kleine groep Poolse moeders bijeen. De groep werd gekenmerkt door een hoog opleidingsniveau. Hieronder de belangrijkste conclusies van de sessie.

Stappen bij schoolkeuze
Voor het zoeken naar de beste school gaan deze ouders eerst het internet op. Daarnaast raadplegen ze andere ouders en bezoeken ze potentiele scholen. Het merendeel van deze ouders is niet bekend met de verschillende informatievoorzieningen van de gemeente, terwijl zij wel veel online uitzoekwerk verrichten. Rechtstreeks contact met de leerkracht wordt als meest waardevol en informatief ervaren.

Welke informatie wordt gebruikt
Het toezichtsarrangement van de Onderwijsinspectie is een belangrijk startpunt bij het zoeken naar scholen. Zeer zwak of zwak is een no go. Daarnaast worden de citoscores bekeken. Ouders geven wel aan dat door de verschillende regelingen in Amsterdam de schoolkeuze zeer beperkt wordt.

Wat is goed onderwijs?
Voor deze ouders heeft goed onderwijs voornamelijk te maken met een individuele aanpak, zodat recht wordt gedaan aan diversiteit. Religie is wat betreft schoolkeuze van minder groot belang. De diversiteit van gemengde scholen wordt gewaardeerd, wit of zwart is minder aantrekkelijk. De kinderen zijn Pools en daarmee een minderheid. Mengen met andere minderheden is positief.

Ingewikkeld systeem
Het Nederlandse onderwijs systeem is ingewikkeld. In Polen heb je maar een systeem. Inzicht krijgen in de verschillende methodes en stromingen in Nederland is lastig. Wat betekent Montessori of Jenaplan in de praktijk en wat zijn de voordelen? Op de website van scholen staat meestal een vage beschrijving. Informatie die er is, bijvoorbeeld op wikipedia, geeft niet alle antwoorden. Daarnaast blijkt de praktijk op school vaak anders te zijn.

Welke informatie is gewenst
Ouders zouden meer informatie willen hebben over:

 • Meertaligheid; thuis wordt Pools en vaak ook Engels gesproken.
 • Grootte van de klassen en de ondersteuning van docenten.
 • Zorgvoorzieningen binnen de school.
 • Financiële middelen
 • Extra en buitenschoolse activiteiten als zwemles en muziek.
 • Opvangmogelijkheden; overblijf en naschoolse opvang.
 • Wachtlijsten en procedures; ouders vragen zich af op basis waarvan scholen keuze maken. Is dat het gebied rond de school of het beroep van de ouders?
 • De roostervorm en schooltijden
 • Veiligheid; bijvoorbeeld over de afbakening van de speelplaats en het beleid omtrent het ophalen van kinderen.
 • Doorstroomgegevens; Waar gaan kinderen na deze school naartoe?
 • Schooluitval
 • Communicatievormen met ouders; wordt er gebruik gemaakt van papier, email, een ouderportal of een website?

Ouderbetrokkenheid
In Polen is het in het basisonderwijs normaal om boeken mee te nemen naar huis. Zo weten ouders wat hun kinderen leren op school. In Nederland gebeurt dat zelden. Deze ouders willen meer informatie hebben over het curriculum. Daarnaast zijn ze voorstander van ouderportals. Zo worden ze goed op de hoogte gehouden en is het makkelijk om hulp aan de school in te plannen of last minute zaken te regelen.

Beleid
De ervaring van deze ouders is dat het beleid gaandeweg de schoolperiode van hun kind nogal eens verandert. Hierover willen ze beter geïnformeerd worden. Daarnaast willen ze inzicht in dit soort beleidsveranderingen over de afgelopen jaren.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog