Vignet Gezonde School

Geplaatst door OCO op 18 oktober 2011

Wat is het vignet Gezonde School?
Op een Gezonde School maakt het thema ”Gezondheid” deel uit van het schoolbeleid. Scholen die goed met gezondheid bezig zijn en dit kunnen aantonen kunnen het Vignet Gezonde School aanvragen en zich een gezonde school noemen. Hiermee laat een school aan leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen zien dat ze gezondheid erg belangrijk vindt.

Het vignet Gezonde School bestaat uit een basiscertificaat en acht themacertificaten. Ieder themacertificaat heeft een ander onderwerp. De verschillende onderwerpen zijn:

1. Voeding en Mondgezondheid
2. Sport en Bewegen
3. Roken en Alcohol
4. Persoonlijke verzorging
5. Sociaal-emotionele ontwikkeling
6. Relaties en seksualiteit
7. Veiligheid
8. Milieu

Gezondheid in het schoolbeleid
Iedere school moet de gezondheid van haar kinderen bevorderen. Maar er is meer dan dat: structurele aandacht voor gezondheid zorgt voor een aantoonbare bijdrage aan betere leerprestaties en een gezond pedagogisch klimaat.

Wat levert het vignet Gezonde School op?
Scholen die het vignet hebben ontvangen mogen zich drie jaar lang een gezonde school noemen. Ze mogen het logo ”Gezonde School” gebruiken in hun brieven en krijgen een bordje om te bevestigen aan de gevel van hun school. Ook worden de namen van de scholen die een vignet hebben ontvangen kenbaar gemaakt op de website www.gezondeschool.nl en krijgen ze in de komende drie jaar de mogelijkheid om extra themacertificaten te halen.

Hoe kan een school het vignet Gezonde School ontvangen?
Om het vignet Gezonde School te ontvangen moet een school allereerst een aantal vragenlijsten invullen. Vervolgens moet de school aantonen dat ze veel aandacht geeft aan het thema ‘’Gezondheid’’. De school moet kenbaar kunnen maken dat ze dit thema in het schoolbeleid heeft opgenomen en het op duurzame wijze aanpakt. Ook moet de school voldoen aan de norm van het basiscertificaat en aan de norm van minstens één van de themacertificaten.

Beoordeling van een aanvraag
Of de school voldoet aan de eisen om een vignet te ontvangen blijkt uit de beoordeling van de aanvraag. De beoordeling wordt uitgevoerd door het Centrum Gezond Leven van het RIVM, de regionale GGD en een onafhankelijke toetsingscommissie.

Meer artikelen over Blog