Wethouder Buyne afgetreden

Geplaatst door OCO op 16 maart 2008

Zondag 16 maart 2008 maakte wethouder Buyne haar besluit bekend om af te treden. Hennah Buyne was wethouder onderwijs vanaf 14 maart 2007, daarvoor was zij werkzaam als rechter. Hieronder een fragment uit haar ‘brief aan Amsterdam’ waarin zij haar motieven om af te treden uiteen zet:

“Bij het raadsdebat van afgelopen woensdag ben ik als persoon op de voorgrond komen te staan. Mijn integriteit werd ter discussie gesteld. Dat is een verwijt dat mij in mijn hart heeft geraakt. Ik heb eerlijk toegegeven dat ik bij de totstandkoming van de lesbrief onhandig heb geopereerd. Maar de suggestie dat ik moedwillig en doelbewust de raad zou hebben misleid, is een grove leugen. Ik werp dit dan ook verre van mij. Nu is de motie van afkeuring verworpen. Staatsrechtelijk staat mij niets in de weg om door te gaan met het werk waarmee ik bezig was.

Toch heb ik besloten af te treden. Dat vraagt om een uitleg. In de stad heb ik het afgelopen jaar het nodige bereikt.

  • Ik ben er trots op dat we de strijd hebben aangebonden met het voortijdig schoolverlaten door een 100 % verzuimcontrole in te voeren.
  • Ik ben er trots op dat we zijn gestart met een van acht tot acht opvang van kwetsbare jongeren.
  • Ik ben trots op de kwaliteitsverbetering in het Amsterdamse onderwijs die ik samen met enkele dappere schoolbesturen heb ingezet.

In de gemeenteraad, en dat is tenslotte het hoogste orgaan in de stedelijke democratie, zijn mijn doelen, motivatie en deze plannen onvoldoende doorgedrongen. Zo ontstond een spanningsveld tussen mijn missie voor de stad en mijn draagvlak in de raad. En gezien mijn karakter en bestuursstijl, zou dat spanningsveld gemakkelijk kunnen voortduren. Ik heb te alle tijden willen voorkomen dat emoties rond mijn persoon, een belemmering zouden gaan vormen voor het werk dat ik als wethouder wilde volbrengen. Mijn politieke ambitie was altijd gericht op mijn portefeuille, niet op het politieke spel. Dan is het beter om daar conclusies aan te verbinden en met geheven hoofd en zonder wrok te vertrekken.”

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog