Zorgverbreding

Geplaatst door OCO op 29 november 2006

Zorgverbreding houdt in dat er steeds meer mogelijkheden binnen een school komen om de leerling te geven wat hij nodig heeft. Overheid, scholen en leerkrachten willen via zorgverbreding de kansen van alle leerlingen verbeteren en de uitstroom naar het speciale onderwijs verminderen.

In de praktijk moet bij zorgverbreding gedacht worden aan de invoering van leerlingvolgsystemen, aangepast onderwijs voor verschillende leerlingen, extra taalonderwijs voor allochtone leerlingen, meer betrokkenheid van de ouders bij de school en het nemen van maatregelen om achterstanden bij leerlingen te voorkomen.

De mate waarin een school zorg kan bieden, wordt de zorgbreedte genoemd. Een zorgbrede school heeft de begeleiding van leerlingen met problemen goed op orde.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog