Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Amsterdam

OCO blogt over actuele zaken

Aan de slag met plannen van ouders voor beter passend onderwijs

21 juni 2016 organiseerde OCO een avond over de stand van passend onderwijs in Amsterdam. Door ouders werd een aantal thema’s of ideeën ’gepitcht’ met als doel verbindingen te leggen met andere ouders en professionals, en zaken in beweging te krijgen. Naar aanleiding van verschillende pitches zijn de afgelopen maanden vervolgactiviteiten opgezet. Daarbij ging het onder andere over het verbeteren van de inspraak van ouders in het MBO en het vergroten van de mogelijkheden voor moeilijk lerende leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs.
Lees meer

OCO biedt een digitaal platform voor actieve ouders

Cosmetische oplossing voor status quo

Stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs - Donderdag 17 maart 2016 staat de reeds lang aangekondigde evaluatie van het stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs op de agenda van de gemeenteraadscommissie Jeugd en Cultuur. De resultaten steken gunstig af bij de lotingen in het voortgezet onderwijs. De evaluatie leidt tot enkele praktische aanpassingen, maar niet tot wijzigingen waar ouders om gevraagd hadden. Lees meer