Belangrijke data bij overstap naar VO in schooljaar 2022/2023

Geplaatst door Saaya Bhagwandin op 26 september 2022
Voor de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam moeten ouders rekening houden met belangrijke data en deadlines. Er wordt afgetrapt met een ScholenArenA op 4 en 5 november 2022. Uiterlijk 10 februari 2023 krijgen leerlingen uit groep 8 het definitieve basisschooladvies. In januari en februari zijn de open dagen op middelbare scholen. Tussen 6 en 16 maart melden leerlingen zich digitaal aan met een voorkeurslijst. Op 6 april is de uitslag van de Centrale loting en matching. 18, 19 en 20 april maken leerlingen de centrale eindtoets. Tussen 15 mei en 2 juni krijgen zij de toetsuitslag en is er eventueel een heroverwegingsgesprek. 27 en 28 juni kunnen leerlingen kennismaken met hun nieuwe school.

Belangrijke data overstap naar vo in tijdpad Kernprocedure

Leerlingen in groep 8 van de basisschool die komend schooljaar naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam gaan hebben te maken met de Kernprocedure. Hierin staan afspraken tussen de gemeente Amsterdam en schoolbesturen over de overstap van de basisschool naar de middelbare school. In het tijdpad van de kernprocedure staan belangrijke data, onder andere over:

  • basisschooladvies
  • open dagen middelbare scholen
  • aanmelding met voorkeurslijst
  • plaatsingsuitslag centrale loting en matching
  • centrale eindtoets en uitslag
  • eventuele heroverweging schooladvies
  • kennismakingsdag op de nieuwe school.

Let op: de data zijn niet van toepassing op leerlingen die naar het praktijkonderwijs, een tussenvoorziening of de Kopklas gaan.

4 en 5 november 2022 ScholenArenA

De ScholenArenA vindt plaats in de Johan Cruijff ArenA op 4 en 5 november 2022. De Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs zullen zich hier aan ouders en leerlingen presenteren. Voor ouders en leerlingen is het een eerste kennismaking met het aanbod. Aan de hand van het voorlopige basisschooladvies kan worden gekeken welke scholen interessant zijn. In januari en februari 2023 zijn de open dagen, en kan er nader worden kennisgemaakt. Klik hier voor meer informatie en aanmelden voor de ScholenArenA.

Uiterlijk 10 februari 2023 basisschooladvies

In Amsterdam krijgen leerlingen uit groep 8 uiterlijk 10 februari 2023 een basisschooladvies. Dit advies bepaalt op welk niveau de leerling zich voor het voortgezet onderwijs kan aanmelden. De leerkracht deelt het advies aan ouders en leerlingen mee tijdens een adviesgesprek en onderbouwt dit met argumenten. Daarnaast geeft de leerkracht een kopie van het oki-doc (onderwijskundig informatiedocument) mee aan ouders. Ook hierin staat de onderbouwing van het advies.

Januari en februari 2023 open dagen

In januari en februari 2023 vinden de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs plaats. Open dagen zijn een belangrijk hulpmiddel bij het maken van een schoolkeuze. Zo kunt u een schoolgebouw bekijken, de sfeer proeven en bijvoorbeeld met docenten en leerlingen praten.

Wilt u weten wanneer scholen open dagen organiseren? En of die fysiek of online zijn? Houd dan de de websites van Keuzegidsamsterdam en scholen voor voortgezet onderwijs in de gaten.

6 maart – 16 maart 2023 aanmelding

Uiterlijk 24 februari 2023 krijgt u een e-mail van ELK (Elektronische Loket Kernprocedure), via de basisschool van uw kind. Hierin staat hoe u een account voor het ouderportaal aanmaakt, zodat u uw kind digitaal kunt aanmelden. In ditzelfde ouderportaal vindt u uiteindelijk ook de plaatsingsuitslag.

Tussen 6 maart en 16 maart 2023 kunt u uw kind met een voorkeurslijst digitaal aanmelden voor het voortgezet onderwijs in het ouderportaal. Het maakt niet uit of u uw kind op 6 maart of pas op 16 maart 2023 aanmeldt. Het moment van aanmelden heeft namelijk geen invloed op de kans dat uw kind op de school van eerste voorkeur wordt geplaatst.

Bent u te laat met aanmelden? Dan doet uw kind niet mee aan de eerste ronde van de Centrale loting en matching en bestaat de kans dat de eerste scholen van voorkeur bij de twee ronde vol zijn.

Wilt u meer informatie over de aanmeldprocedure? Lees dan: ‘Veelgestelde vragen over opstellen voorkeurslijst en aanmelden’.

6 april 2023 plaatsingsuitslag centrale loting en matching

Op donderdag 6 april 2023 ziet u in het ouderportaal op welke school uw kind is geplaatst. Naast deze plaatsingsuitslag ziet u welk lotnummer uw kind had en op welke eventuele reservelijst(en) uw kind staat.

18, 19 en 20 april 2023 centrale eindtoets

Op 18 en 19 april 2023 nemen basisscholen de centrale eindtoets voor taal en rekenen op papier af. Sommige basisscholen nemen op 20 april ook de toets voor wereldoriëntatie af, maar dit onderdeel is niet wettelijk verplicht. Scholen die de eindtoetsen digitaal afnemen, doen dat tussen 15 april en 15 mei.

15 mei – 2 juni 2023 uitslag eindtoets en heroverwegingsgesprek

Is de uitslag van de eindtoets hoger dan het definitieve schooladvies? Dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Dat gebeurt tussen 15 mei en 2 juni 2023. De school kan er voor kiezen het schooladvies naar boven bij te stellen. Maar de school kan er ook voor kiezen het advies te handhaven. In beide gevallen moet de school het besluit aan de ouders meedelen en onderbouwen in een gesprek. Het schooladvies kan niet naar beneden worden bijgesteld. Uiterlijk 2 juni 2023 dient de basisschool de opgehoogde adviezen in het systeem te hebben ingevoerd.

27 en 28 juni 2023 kennismakingsdag
Op 27 en 28 juni 2023 kunnen leerlingen kennismaken met hun nieuwe school.

Wilt u meer informatie over belangrijke data uit de Kernprocedure? Bekijk dan dit tijdpad van ELK.