Belangrijke data bij overstap naar VO in schooljaar 2021/2022

Geplaatst door Saaya Bhagwandin op 7 februari 2022
Voor de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam moeten ouders rekening houden met belangrijke data en deadlines. Uiterlijk 16 februari krijgen leerlingen uit groep 8 het definitieve basisschooladvies. In januari en februari zijn de open dagen op middelbare scholen. Tussen 7 en 17 maart melden leerlingen zich digitaal aan met een voorkeurslijst. Op 7 april is de uitslag van de Centrale loting en matching. 20, 21 en 22 april maken leerlingen de centrale eindtoets. Tussen 16 mei en 3 juni krijgen zij de toetsuitslag en is er eventueel een heroverwegingsgesprek. 28 en 29 juni kunnen leerlingen kennismaken met hun nieuwe school.

Belangrijke data overstap naar vo in tijdpad Kernprocedure

Leerlingen in groep 8 van de basisschool die komend schooljaar naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam gaan hebben te maken met de Kernprocedure. Hierin staan afspraken tussen de gemeente Amsterdam en schoolbesturen over de overstap van de basisschool naar de middelbare school. In het tijdpad van de kernprocedure staan belangrijke data, ondere voor:

  • basisschooladvies
  • open dagen middelbare scholen
  • aanmelding met voorkeurslijst
  • plaatsingsuitslag centrale loting en matching
  • centrale eindtoets en uitslag
  • eventuele heroverweging schooladvies
  • kennismakingsdag op de nieuwe school.

Let op: de data zijn niet van toepassing op leerlingen die naar het praktijkonderwijs, een tussenvoorziening of de Kopklas gaan.

Uiterlijk 16 februari 2022 basisschooladvies

In Amsterdam krijgen leerlingen uit groep 8 uiterlijk 16 februari 2022 een basisschooladvies, landelijk moet dit voor 1 maart. Dit advies bepaalt op welk niveau de leerling zich voor het voortgezet onderwijs kan aanmelden. De leerkracht deelt het advies aan ouders en leerlingen mee tijdens een adviesgesprek en onderbouwt dit met argumenten. Daarnaast geeft de leerkracht een kopie van het oki-doc (onderwijskundig informatiedocument) mee aan ouders. Ook hierin staat de onderbouwing van het advies. Uiterlijk 18 februari 2022 voert de basisschool het definitieve schooladvies in het systeem in.

Januari en februari 2022 open dagen

In januari en februari 2022 vinden de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs plaats. Open dagen zijn een belangrijk hulpmiddel bij het maken van een schoolkeuze. Zo kunt u een schoolgebouw bekijken, de sfeer proeven en bijvoorbeeld met docenten en leerlingen praten.

Wilt u weten wanneer scholen open dagen organiseren? En of die fysiek of online zijn? Houd dan de de websites van Keuzegidsamsterdam en scholen voor voortgezet onderwijs in de gaten.

7 maart – 17 maart 2022 aanmelding

Uiterlijk 7 maart 2022 krijgt u een e-mail van ELK (Elektronische Loket Kernprocedure), via de basisschool van uw kind. Hierin staat hoe u een account voor het ouderportaal aanmaakt, zodat u uw kind digitaal kunt aanmelden. In ditzelfde ouderportaal vindt u uiteindelijk ook de plaatsingsuitslag.

Tussen maandag 7 maart en donderdag 17 maart 2022 kunt u uw kind met een voorkeurslijst digitaal aanmelden voor het voortgezet onderwijs in het ouderportaal. Het maakt niet uit of u uw kind op 7 maart of pas op 17 maart 2022 aanmeldt. Het moment van aanmelden heeft namelijk geen invloed op de kans dat uw kind op de school van eerste voorkeur wordt geplaatst.

Bent u te laat met aanmelden? Dan doet uw kind niet mee aan de eerste ronde van de Centrale loting en matching en bestaat de kans dat de eerste scholen van voorkeur bij de twee ronde vol zijn.

Wilt u meer informatie over de aanmeldprocedure? Lees dan: ‘Veelgestelde vragen over opstellen voorkeurslijst en aanmelden’.

7 april 2022 plaatsingsuitslag centrale loting en matching

Op donderdag 7 april 2022 ziet u in het ouderportaal op welke school uw kind is geplaatst. Naast deze plaatsingsuitslag ziet u welk lotnummer uw kind had en op welke eventuele reservelijst(en) uw kind staat.

20, 21 en 22 april 2022 centrale eindtoets

Op 20 en 21 april 2022 nemen basisscholen de centrale eindtoets voor taal en rekenen op papier af. Sommige basisscholen nemen op 22 april ook de toets voor wereldoriëntatie af, maar dit onderdeel is niet wettelijk verplicht. Scholen die de eindtoetsen digitaal afnemen, doen dat tussen 20 april en 13 mei.

16 mei – 3 juni 2022 uitslag eindtoets en heroverwegingsgesprek

Is de uitslag van de eindtoets hoger dan het definitieve schooladvies? Dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Dat gebeurt tussen 16 mei en 3 juni 2022. De school kan er voor kiezen het schooladvies naar boven bij te stellen. Maar de school kan er ook voor kiezen het advies te handhaven. In beide gevallen moet de school het besluit aan de ouders meedelen en onderbouwen in een gesprek. Het schooladvies kan niet naar beneden worden bijgesteld. Uiterlijk 3 juni 2022 dient de basisschool de opgehoogde adviezen in het systeem te hebben ingevoerd.

28 en 29 juni 2022 kennismakingsdag
Dinsdag 28 of woensdag 29 juni kunnen leerlingen kennismaken met hun nieuwe school.

Wilt u meer informatie over belangrijke data uit de Kernprocedure? Bekijk dan dit tijdpad van ELK.