Belangrijke data bij overstap naar VO in schooljaar 2023/2024

Geplaatst door Maureen van Saane en Robin Teunisse op 8 december 2023
Voor de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam moeten ouders rekening houden met belangrijke data en deadlines. Er wordt afgetrapt met een ScholenArenA op 17 en 18 november 2023. In januari en februari zijn de open dagen op middelbare scholen. Tussen 5 en 9 februari maken leerlingen de doorstroomtoets. Uiterlijk 24 maart 2024 krijgen leerlingen uit groep 8 het definitieve basisschooladvies. Tussen 20 en 31 maart melden leerlingen zich digitaal aan met een voorkeurslijst. Op 17 april is de uitslag van de Centrale loting en matching. 25 en 26 juni kunnen leerlingen kennismaken met hun nieuwe school.

Belangrijke data overstap naar vo in tijdpad Kernprocedure

Leerlingen in groep 8 van de basisschool die komend schooljaar naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam gaan hebben te maken met de Kernprocedure. Hierin staan afspraken tussen de gemeente Amsterdam en schoolbesturen over de overstap van de basisschool naar de middelbare school. In het tijdpad van de kernprocedure staan belangrijke data, onder andere over:

  • basisschooladvies
  • open dagen middelbare scholen
  • aanmelding met voorkeurslijst
  • plaatsingsuitslag centrale loting en matching
  • doorstroomtoets en uitslag
  • eventuele heroverweging schooladvies
  • kennismakingsdag op de nieuwe school.

Let op: de data zijn niet van toepassing op leerlingen die naar het praktijkonderwijs, een tussenvoorziening of de Kopklas gaan.

17 en 18 november 2023 ScholenArenA

De ScholenArenA vindt plaats in De Kromhouthal op 17 en 18 november 2023. De Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs zullen zich hier aan ouders en leerlingen presenteren. Voor ouders en leerlingen is het een eerste kennismaking met het aanbod. Aan de hand van een indicatie van het basisschooladvies kan worden gekeken welke scholen interessant zijn. In januari en februari 2024 zijn de open dagen, en kan er nader worden kennisgemaakt. Klik hier voor meer informatie en aanmelden voor de ScholenArenA.

Uiterlijk 24 maart 2024 basisschooladvies

In Amsterdam krijgen leerlingen uit groep 8 uiterlijk 24 maart 2024 een basisschooladvies. Dit advies bepaalt op welk niveau de leerling zich voor het voortgezet onderwijs kan aanmelden. De leerkracht deelt het advies aan ouders en leerlingen mee tijdens een adviesgesprek en onderbouwt dit met argumenten. Daarnaast geeft de leerkracht een kopie van het oki-doc (onderwijskundig informatiedocument) mee aan ouders. Ook hierin staat de onderbouwing van het advies.

Januari en februari 2024 open dagen

In januari en februari 2024 vinden de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs plaats. Open dagen zijn een belangrijk hulpmiddel bij het maken van een schoolkeuze. Zo kunt u een schoolgebouw bekijken, de sfeer proeven en bijvoorbeeld met docenten en leerlingen praten.

Wilt u weten wanneer scholen open dagen organiseren? En of die fysiek of online zijn? Houd dan de de websites van Keuzegidsamsterdam en scholen voor voortgezet onderwijs in de gaten.

5 februari – 9 februari 2024 doorstroomtoets

Tussen 5 en 9 februari 2024 nemen basisscholen de doorstroomtoets af. Is de uitslag van de doorstroomtoets hoger dan het voorlopige schooladvies? Dan moet de basisschool het advies heroverwegen. De school kan er voor kiezen het schooladvies naar boven bij te stellen. Maar de school kan er ook voor kiezen het advies te handhaven. In beide gevallen moet de school het besluit aan de ouders meedelen en onderbouwen in een gesprek. Het schooladvies kan niet naar beneden worden bijgesteld. Uiterlijk 15 maart 2024 wordt de uitslag van de doorstroomtoets bekend gemaakt. Uiterlijk 24 maart 2024 dient de basisschool de bijgestelde adviezen te hebben ingevoerd.

20 november 2023 – 17 februari 2024 oriënteren praktijkonderwijs en tussenvoorziening

Vanaf 20 november 2023 begint de oriëntatiefase voor praktijkonderwijs en tussenvoorziening. De deadline voor oriënteren is 17 februari 2024. Uiterlijk 31 januari 2024 is de deadline om de basisschooladviezen VSO Praktijkonderwijs/Tussenvoorziening/special cLASS/ISK/Kopklas in te voeren.

17 februari 2024 Kopklas

Uiterlijk 17 februari 2024 kan er aangemeld worden voor de Kopklas. Uiterlijk 21 maart 2024 krijgen ouders bericht of leerling plaatsbaar is op Kopklas.

21 februari 2024 hardheidsclausule

Uiterlijk 21 februari 2024 kunnen ouders een verzoek op de hardheidsclausule aanvragen bij het centraal loket. Uiterlijk 20 maart 2024 krijgen ouders bericht of de VO school het verzoek op de hardheidsclausule toekent.

20 maart – 31 maart 2024 aanmelding

Uiterlijk 19 maart 2024 krijgt u een e-mail van ELK (Elektronische Loket Kernprocedure), via de basisschool van uw kind. Hierin staat hoe u een account voor het ouderportaal aanmaakt, zodat u uw kind digitaal kunt aanmelden. In ditzelfde ouderportaal vindt u uiteindelijk ook de plaatsingsuitslag.

Tussen 20 maart en 31 maart 2024 kunt u uw kind met een voorkeurslijst digitaal aanmelden voor het voortgezet onderwijs in het ouderportaal. Het maakt niet uit of u uw kind op 20 maart of pas op 31 maart 2024 aanmeldt. Het moment van aanmelden heeft namelijk geen invloed op de kans dat uw kind op de school van eerste voorkeur wordt geplaatst.

Bent u te laat met aanmelden? Dan doet uw kind niet mee aan de eerste ronde van de Centrale loting en matching en bestaat de kans dat de eerste scholen van voorkeur bij de twee ronde vol zijn.

Wilt u meer informatie over de aanmeldprocedure? Lees dan: ‘Veelgestelde vragen over opstellen voorkeurslijst en aanmelden’.

17 april 2024 plaatsingsuitslag centrale loting en matching

Op woensdag 17 april 2024 ziet u in het ouderportaal op welke school uw kind is geplaatst. Naast deze plaatsingsuitslag ziet u welk lotnummer uw kind had en op welke eventuele reservelijst(en) uw kind staat.

25 en 25 juni 2024 kennismakingsdag

Op 25 en 26 juni 2024 kunnen leerlingen kennismaken met hun nieuwe school.

Wilt u meer informatie over belangrijke data uit de Kernprocedure? Bekijk dan dit tijdpad van ELK.