Wetenschappelijke rapporten over matching en loting in Amsterdam

Over centrale loting in Amsterdam zijn de afgelopen jaren verschillende onderzoeken en rapportages verschenen van Pieter Gautier (VU), Monique de Haan (Universiteit van Oslo), Bas van der Klaauw (VU), Hessel Oosterbeek (UvA). OCO heeft de rapporten samengebracht op deze pagina.

De rapporten zijn destijds gepubliceerd op de website van de OSVO en zijn ook openbaar gemaakt  als raadsinformatie voor de Amsterdamse gemeenteraad, maar ze zijn niet altijd even makkelijk terug te vinden. Van de rapporten zijn soms twee versies verschenen, een eerste versie in de zomer en een uitgebreidere versie na de zomer. Hieronder staat een overzicht van de uitgebreide versies van de rapporten van de afgelopen jaren.

Beschrijvende analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2018 – Versie juli 2018

Beschrijvende analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2017 – Versie oktober 2017

Eerste analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2016 – Versie augustus 2016

Simulatie analyse matching en plaatsing voortgezet onderwijs Amsterdam 2015 – Versie september 2015

Eerste analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2015 – Versie juli 2015

Schoolkeuze Voorgezet Onderwijs in Amsterdam: Verslag van een Simulatiestudie – Versie maart 2014

Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs in Amsterdam: Resultaten van een Enquête – Versie november 2013