Wetenschappelijke rapporten over matching en loting in Amsterdam

Geplaatst door OCO op 21 juni 2021
Over centrale loting in Amsterdam zijn de afgelopen jaren verschillende onderzoeken en rapportages verschenen van Pieter Gautier (VU), Monique de Haan (Universiteit van Oslo), Bas van der Klaauw (VU), Hessel Oosterbeek (UvA). OCO heeft de rapporten samengebracht op deze pagina.

Onderzoek naar verbetermogelijkheden

Onderzoekers Bas van der Klaauw (VU) en Hessel Oosterbeek (UvA) schreven op verzoek van de portefeuillehouder Loting & Matching van de OSVO een notitie waarin verschillende scenario’s werden uitgewerkt. Deze notitie is gedateerd op juni 2020 maar niet door de OSVO openbaar gemaakt tijdens de besluitvorming in de zomer van 2020 over aanpassingen van de lotingsprocedure. Gemeenteraad en belanghebbende ouders konden in deze periode niet over de notitie beschikken. 18 september is de notitie alsnog door de wetenschappers openbaar gemaakt.

Naar een bestendig plaatsingssysteem voor VO scholen in Amsterdam – Bas van der Klaauw, Hessel Oosterbeek, juni 2020

Beschrijving en analyse van uitkomsten matching en loting

De rapporten zijn destijds gepubliceerd op de website van de OSVO en zijn ook openbaar gemaakt  als raadsinformatie voor de Amsterdamse gemeenteraad, maar ze zijn niet altijd even makkelijk terug te vinden. Van de rapporten zijn soms twee versies verschenen: een eerste versie in de zomer en een uitgebreidere versie na de zomer; dan is de meest recente versie in het overzicht hieronder geplaatst.

Beschrijvende analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2021 – Voorlopige versie mei 2021

Beschrijvende analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2020 – Versie mei 2020

Beschrijvende analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2019 – Versie juli 2019

Beschrijvende analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2018 – Versie juli 2018

Beschrijvende analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2017 – Versie oktober 2017

Eerste analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2016 – Versie augustus 2016

Simulatie analyse matching en plaatsing voortgezet onderwijs Amsterdam 2015 – Versie september 2015

Eerste analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2015 – Versie juli 2015

Schoolkeuze Voorgezet Onderwijs in Amsterdam: Verslag van een Simulatiestudie – Versie maart 2014

Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs in Amsterdam: Resultaten van een Enquête – Versie november 2013

Rapporten over schoolkeuze en segregatie

Aan de hand van de lotingsgegevens is ook onderzoek gedaan naar schoolvoorkeuren en naar segregatie.

Why are schools segregated? Evidence from the secondary-school match in Amsterdam – Version january 2019

Determinanten van voorkeuren voor VO-scholen in Amsterdam –Versie januari 2018 (gecombineerd met OIS-rapport Schoolkeuze VO – januari 2018)