Wetenschappelijke rapporten over matching en loting in Amsterdam

Geplaatst door OCO op 6 november 2023
Over centrale loting in Amsterdam zijn de afgelopen jaren verschillende onderzoeken en rapportages verschenen van Pieter Gautier (VU), Monique de Haan (Universiteit van Oslo), Bas van der Klaauw (VU), Hessel Oosterbeek (UvA). In 2023 is deze ‘wetenschappelijke’ traditie gestopt en heeft OSVO gezocht naar een meer visuele manier om te rapporteren. OCO heeft de rapporten samengebracht op deze pagina.

Beschrijving en analyse van uitkomsten matching en loting

De rapporten zijn destijds gepubliceerd op de website van de OSVO en zijn ook openbaar gemaakt  als raadsinformatie voor de Amsterdamse gemeenteraad, maar ze zijn niet altijd even makkelijk terug te vinden. Van de rapporten zijn soms twee versies verschenen: een eerste versie in de zomer en een uitgebreidere versie na de zomer; dan is de meest recente versie in het overzicht hieronder geplaatst.

Onderzoek naar verbetermogelijkheden

Onderzoekers Bas van der Klaauw (VU) en Hessel Oosterbeek (UvA) schreven op verzoek van de portefeuillehouder Loting & Matching van de OSVO een notitie waarin verschillende scenario’s werden uitgewerkt. Deze notitie is gedateerd op juni 2020 maar niet door de OSVO openbaar gemaakt tijdens de besluitvorming in de zomer van 2020 over aanpassingen van de lotingsprocedure. Gemeenteraad en belanghebbende ouders konden in deze periode niet over de notitie beschikken. 18 september 2020 is de notitie alsnog door de wetenschappers openbaar gemaakt.

Rapporten over schoolkeuze en segregatie

Aan de hand van de lotingsgegevens is ook onderzoek gedaan naar schoolvoorkeuren en naar segregatie.

Onderzoek naar effecten uitloting op tevredenheid en studiesucces