1,8 miljoen korting voor niet gegeven lessen Ma

Geplaatst door OCO op 8 februari 2010

In de uitzending van Pauw en Witteman van afgelopen vrijdagavond 5 februari kondigde staatssecretaris Van Bijsterveldt aan 1,8 miljoen euro te willen korten op het Mediacollege Amsterdam (Ma) voor niet gegeven lessen.

850-urennorm voor mbo
In de uitzending bij Pauw en Witteman gaf staatssecretaris Van Bijsterveldt aan de 850-urennorm voor het mbo streng te zullen handhaven. Ook zei ze dat ze de bestuurders van ROC’s op de lijst van de onderwijsinspectie met zeer zwakke mbo-opleidingen op haar ministerie heeft ontboden.

Mediacollege wil naar de rechter
Op de website van het Mediacollege Amsterdam is een nieuwsbericht geplaatst waaruit blijkt dat het Ma het niet eens is met de bevindingen van de inspectie dat er minder dan 850 uur les gegeven zou zijn. Het Ma zou bezig zijn met de voorbereiding van een rechtszaak om het ongelijk van de Inspectie aan te tonen. Op de website van het Ma is verder te lezen dat sinds enkele maanden de roostering centraal is geregeld en dat er meer lesuren worden gepland om lesuitval zo veel mogelijk te voorkomen.

Invoering competentiegericht oorzaak problemen
In een apart bericht geeft het Ma een toelichting op de problemen bij de door de inspectie als zeer zwak beoordeelde opleiding Grafisch vormgever. Het Ma stelt dat de problemen zijn ontstaan doordat het Ma in 2002 als een van de eerste ROC’s in Nederland begon met de invoering van competentiegericht leren. Het daarbij ingevoerde onderwijs met werken in projecten die de beroepspraktijk moeten nabootsen zou niet tot de gewenste resultaten geleid hebben. De inspectie oordeelde twee jaar geleden over het leerproces, de programmaopbouw, de trajectbegeleiding en het aantal gegeven lessen. Het ingezette verbetertraject had in mei 2009 nog onvoldoende resultaat opgeleverd waardoor de opleiding het predikaat zeer zwak kreeg.

Meer artikelen over Blog