Tag: regels

Veelgestelde vragen over het eindexamen

Blogbericht van 23 mei 2024

Wanneer mag én wanneer moet mijn kind naar de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht basisonderwijs

Oneens met school over passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Wanneer moet ik mijn onderwijsovereenkomst NIET tekenen?

Uit vraag en antwoord > Toelating middelbaar beroepsonderwijs

Wat doet de medezeggenschapsraad op school?

Uit vraag en antwoord > Raden

Onderwijsrecht in het kort

Uit vraag en antwoord > Functies en bestuur

Wat betekent zittenblijven of doubleren voor uw kind?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Kan ik vrijstelling krijgen voor een examenvak in het voortgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Kan ik vrijstelling krijgen voor een examenvak van het staatsexamen vwo, havo of vmbo?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Hebben ouders recht op inzage en een kopie van het leerlingdossier van hun kind?

Uit vraag en antwoord > Inzagerecht

Onderwijswetten

Uit vraag en antwoord > Functies en bestuur

Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is een onderwijsovereenkomst?

Uit vraag en antwoord > Toelating middelbaar beroepsonderwijs

Wat is de rol van de MR bij zittenblijven?

Uit vraag en antwoord > Initiatiefrecht

Rol medezeggenschap bij ouderbijdrage en schoolkosten

Uit vraag en antwoord > Instemmingsrecht

Kan ik naar vavo om een vmbo, havo of vwo diploma te behalen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke vervolgopleidingen sluiten aan op het vmbo?

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Moet mijn kind verplicht naar de voorschool na VVE-indicatie?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht voorschool

Hoeveel leerlingen mogen er maximaal in een klas?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Ouderperspectief in handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim

Blogbericht van 9 oktober 2014

De kwaliteit van het leerlingdossier van uw kind

Blogbericht van 21 maart 2013

Te weinig leerlingen bij de Passie

Blogbericht van 21 mei 2012

Toelatingscode voor doorstroom van vmbo-t naar havo

Blogbericht van 27 april 2012

Geef uw mening over passend onderwijs

Blogbericht van 6 januari 2012

Nieuw in de Kernprocedure 2011-2012

Blogbericht van 23 september 2011

Krijg ik wel genoeg les op mijn mbo?

Blogbericht van 10 september 2010

Niet te oud voor MBO

Blogbericht van 19 augustus 2010

Veel regelingen voor onderwijs

Blogbericht van 1 april 2010

As Siddieq voldoet weer aan wet

Blogbericht van 1 april 2010

Tweede Kamer steunt bijspijkerrecht in mbo

Blogbericht van 25 maart 2010

1,8 miljoen korting voor niet gegeven lessen Ma

Blogbericht van 8 februari 2010

OCO publiceert boekje ‘Rechten en plichten’ over de juridische positie van ouders

Blogbericht van 1 november 2009

Kinderopvang

Blogbericht van 17 augustus 2009

Wet gelijke behandeling uitgebreid naar het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Blogbericht van 29 juli 2009

Schooladvies: advies of oordeel?

Blogbericht van 28 mei 2008

Geen geld voor ov-jaarkaart jonge mbo’ers

Blogbericht van 1 april 2008

Zittenblijven in groep 2 heeft slechts tijdelijk effect

Blogbericht van 18 december 2007

Zakboek Tweede Fase

Uit vraag en antwoord > Onderwijsinhoud

Eerste Kamer akkoord met WMS

Blogbericht van 30 november 2006