Tag: regels

Rol medezeggenschap bij ouderbijdrage en schoolkosten

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Kan ik naar vavo om een vmbo, havo of vwo diploma te behalen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat doet de medezeggenschapsraad op school?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Onderwijswetten

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Wanneer mag én wanneer moet mijn kind naar de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Wat is een onderwijsovereenkomst?

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs

Wat is de rol van de MR bij zittenblijven?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wat betekent doubleren of zittenblijven voor uw kind?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Onderwijsrecht in het kort

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

De formele kanten van toelating tot voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Toelating

Ouderperspectief in handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim

Blogbericht van 9 oktober 2014

FAQ eindexamen onderwijsinspectie 2013

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Moet mijn kind verplicht naar de voorschool na VVE-indicatie?

Uit vraag en antwoord > Voorschool

Een geschil over passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke vervolgopleidingen sluiten aan op het vmbo?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Kan ik vrijstelling krijgen voor een examenvak van het staatsexamen vwo, havo of vmbo?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Kan ik vrijstelling krijgen voor examenvakken in het voortgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wanneer ontvang ik een diploma of getuigschrift?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

De kwaliteit van het leerlingdossier van uw kind

Blogbericht van 21 maart 2013

Hoeveel leerlingen mogen er maximaal in een klas?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Vanwege onvoldoende resultaten verplicht weg, maar nog geen nieuwe school, wat te doen?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Te weinig leerlingen bij de Passie

Blogbericht van 21 mei 2012

Toelatingscode voor doorstroom van vmbo-t naar havo

Blogbericht van 27 april 2012

Geef uw mening over passend onderwijs

Blogbericht van 6 januari 2012

Nieuw in de Kernprocedure 2011-2012

Blogbericht van 23 september 2011

Hebben ouders recht op een kopie van het leerlingdossier van hun kind?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier

Krijg ik wel genoeg les op mijn mbo?

Blogbericht van 10 september 2010

Niet te oud voor MBO

Blogbericht van 19 augustus 2010

Veel regelingen voor onderwijs

Blogbericht van 1 april 2010

As Siddieq voldoet weer aan wet

Blogbericht van 1 april 2010

Tweede Kamer steunt bijspijkerrecht in mbo

Blogbericht van 25 maart 2010

1,8 miljoen korting voor niet gegeven lessen Ma

Blogbericht van 8 februari 2010

OCO publiceert boekje ‘Rechten en plichten’ over de juridische positie van ouders

Blogbericht van 1 november 2009

Kinderopvang

Blogbericht van 17 augustus 2009

Wet gelijke behandeling uitgebreid naar het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Blogbericht van 29 juli 2009

Schooladvies: advies of oordeel?

Blogbericht van 28 mei 2008

Geen geld voor ov-jaarkaart jonge mbo’ers

Blogbericht van 1 april 2008

Zittenblijven in groep 2 heeft slechts tijdelijk effect

Blogbericht van 18 december 2007

Zakboek Tweede Fase

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Hoe wordt het besluit genomen om mijn kind te laten doubleren?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Wanneer moet ik mijn onderwijsovereenkomst NIET tekenen?

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs

Eerste Kamer akkoord met WMS

Blogbericht van 30 november 2006