3 maart live-interview met onderwijswethouder Moorman voor terugblik op haar onderwijsbeleid

Geplaatst door Rosalie Anstadt en Menno van de Koppel op 1 maart 2022
Donderdagavond 3 maart 2022 vindt in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een live-interview plaats met onderwijswethouder Marjolein Moorman. Als belangenbehartiger van ouders en leerlingen in het Amsterdamse onderwijs bevraagt OCO de wethouder over haar onderwijsbeleid de afgelopen collegeperiode. Het programma bestaat uit drie delen: wethouderschap, gevoelige dossiers en kansengelijkheid. Bij het live-interview in het Calvijn College in Nieuw-West (naast station Lelylaan) is publiek welkom en in gelegenheid om vragen te stellen. Toegang is gratis, aanmelden verplicht.

Meteen naar aanmeldformulier? Klik hier!

Live-interview met wethouder Moorman voor terugblik op haar onderwijsbeleid

De wethouder wordt gevraagd terug te blikken op haar onderwijsbeleid in de afgelopen collegeperiode: Wat ging goed en wat ging minder of anders dan verwacht?

Met dit live-interview hoopt OCO als onafhankelijke belangenbehartiger en vraagloket voor ouders en leerlingen in het Amsterdamse onderwijs een bijdrage te leveren aan de verkiezingen voor de gemeenteraad op 16 maart. Een deel van de vragen is opgesteld om het gemeentebeleid te ‘vertalen’ naar ouderspectief, een deel van de vragen komt voort uit situaties waarin OCO individuele ouders of groepen ouders ondersteund heeft. Bij de voorbereiding is ook geput uit het recente boek van Marjolein Moorman Rood in Wassenaar.

De avond bestaat uit drie blokken. Aan het eind van ieder blok is er ruimte voor vragen vanuit het publiek.

Onder voorbehoud van laatste wijzigingen is het programma als volgt:

1. Wethouderschap

In het eerste blok wordt behandeld wat een wethouder onderwijs doet. Hoe word je wethouder? Waar gaat de wethouder onderwijs over? Met welke stakeholders is de wethouder in gesprek? Hoe komt het onderwijsbeleid tot stand, wie werken mee aan de plannen en hoe worden ze vertaald in een begroting? Waar komen de financiële middelen vandaan? Zijn er naast eigen beleid opvallende initiatieven aangedragen vanuit de gemeenteraad die de wethouder heeft omarmd? Welk beleid is min of meer standaard en welk beleid draagt het stempel van de wethouder? Hoe wordt de uitvoering gemonitord en verantwoord?

2. Gevoelige dossiers

In het tweede blok worden enkele gevoelige dossiers besproken waar de wethouder de afgelopen collegeperiode mee te maken kreeg, zoals de loting bij de overstap naar het voortgezet onderwijs, de positie van hoogbegaafde leerlingen, de huisvesting van ALASCA, de ontwikkelingen op het Haga Lyceum en het Cheider, de onderwijskwaliteit op zwakke en zeer zwakke scholen.

3. Kansengelijkheid

In het derde blok komt kansengelijkheid aan bod. Wat heeft de wethouder kunnen doen aan onderadvisering? Is er zoiets als een bijspijkerrecht om ongelijke kansen te compenseren? Hoe verhoudt het lokale achterstandenbeleid zich tot het landelijke onderwijsbeleid? Hebben de Amsterdamse beleidsprogramma’s om kansengelijkheid te bevorderen gebracht wat de wethouder ervan had verwacht? Wat betekenen het lerarentekort en corona voor kansengelijkheid?

Locatie en tijd

  • Calvijn College, Pieter Calandlaan 3
    Nabij station Lelylaan in Amsterdam Nieuw-West
  • Donderdag 3 maart 2022
    Van 20:00 tot 21:30 uur, deuren open vanaf 19:30 uur

Toegang gratis, aanmelden verplicht

Wil je ook aanwezig zijn bij het live-interview door OCO met wethouder Marjolein Moorman op het Calvijn College? Toegang is gratis, maar reserveren is verplicht. Aanmelden kan via het formulier hieronder. Na aanmelding ontvang je kort voor de bijeenkomst nog een bevestiging per e-mail.

Meer artikelen over Blog