7 februari 2017: OSVO vraagt ouders advies

Geplaatst door Menno van de Koppel op 6 februari 2017
De vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs (OSVO) nodigt ouders uit om input te leveren voor de strategie van de komende jaren. Wat zou er in het Amsterdamse onderwijs moeten veranderen? De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 7 februari in IJburg College 2, aanmelden kan via secretariaat@osvo.nl.

Op de website van de OSVO is de volgende uitnodiging geplaatst:

“De Amsterdamse schoolbesturen die binnen het OSVO met elkaar samenwerken willen dit voorjaar komen tot een gemeenschappelijke visie die het Amsterdamse onderwijs met concrete stappen kan verbeteren. Ook de gemeente heeft hierom gevraagd en ook bij de landelijke overheid is er bereidheid om te onderzoeken wat Amsterdam op onderwijsgebied specifiek nodig heeft.

Input voor het strategietraject

Ouders lopen in de dagelijkse praktijk vaak tegen heel andere dilemma’s aan dan bestuurders of schooldirecteuren. Om te zorgen dat het geluid van ouders voldoende wordt gehoord, nodigen wij betrokken ouders uit voor een bijeenkomst om input op te halen voor het strategietraject. We willen graag uw mening en uw ideeën horen hoe het onderwijs in uw ogen beter kan worden:

  • Wat zou er in het Amsterdams onderwijs moeten veranderen? (We gaan het deze avond niet specifiek over de matching hebben).
  • Wat moeten scholen verbeteren of veranderen om leerlingen meer centraal te stellen?
  • Wat hebben leerlingen nodig wat ze nu niet genoeg krijgen?

De avond wordt gefaciliteerd door Huub Nelis, die deze rol ook heeft in het strategietraject met de bestuurders. Rob Oudkerk, voorzitter van de vereniging OSVO, is aanwezig om kort toe te lichten waarom de OSVO dit doet en wat het belang is voor het onderwijs in Amsterdam.

Wanneer en waar

Dinsdag 7 februari van 19.30 tot 21.00 uur; zaal open 19 uur
IJburg College 2 op het Zeeburgereiland
(Geertje Wielemaplein 1, 1095 MM Amsterdam)

Aanmelden

Als u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn, stuurt u dan een bericht naar: secretariaat@verenigingosvo.nl.”

Tot zover de uitnodiging van de OSVO. Het is nog onduidelijk of het antwoord op deze vragen zal leiden tot veranderingen in het onderwijsaanbod, tot aanpassing van de werkwijze binnen bestaande scholen, of tot een veranderende rol van de OSVO zelf voor de aangesloten schoolbesturen.

Ook in 2014 heeft de OSVO ouders naar hun mening gevraagd. Toen bleek dat ouders garanties verwachten van de schoolbesturen ten aanzien van basiskwaliteit, passend onderwijs en voldoende keuzemogelijkheden. Ook verwachtten ouders toen dat scholen zouden samenwerken op het gebied van kwaliteit, taalbeleid, intercultureel beleid en het tegengaan van segregatie. De OSVO heeft indertijd nauwelijks teruggekoppeld of en hoe deze aanbevelingen zijn overgenomen.

Het is positief dat de OSVO verder kijkt dan het eigen organisatiebelang en input van ouders vraagt. Hopelijk zal de OSVO deze keer wel terugkoppelen wat er met de aanbevelingen gebeurt en ouders (en leerlingen) structureel betrekken bij de verbetering van het Amsterdamse onderwijs.

Gerelateerde onderwerpen