In 2010 acht ouderinitiatieven in Amsterdam

Geplaatst door OCO op 3 november 2010

Ouders hebben een belangrijke sleutel in handen om de populatie op een school meer gemengd te maken. Sinds 1995 zijn er ouders die het initiatief nemen om scholen een afspiegeling van hun buurt te laten zijn.

Walraven & Haest brachten in 2007 alle ouderinitiatieven in kaart. Ze destilleerden tips, valkuilen en aanbevelingen. Het Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen liet het afgelopen voorjaar de stand van zaken anno 2010 onderzoeken. Daarbij ging het om vragen als: hoeveel ouderinitiatieven zijn er op dit moment, welke zijn (nog) actief, hoe succesvol zijn ze en wat valt er te leren in aanvulling op de resultaten van Walraven & Haest uit 2007?

Volgens het kenniscentrum zijn er anno 2010 acht ouderinitiatieven in Amsterdam. De definitie van een ouderinitiatief die het het Kenniscentrum daarbij hanteerde is:

“Er is sprake van een ouderinitiatief als een aantal ouders (één of meer) zich actief inzet om een grotere groep ‘nieuwe’ ouders bij de school te betrekken om zo de leerlingenpopulatie meer gemengd te maken naar sociaal economische en/of etnische achtergrond.”

 

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog