Aankondiging actieplan kwaliteit onderwijs

Geplaatst door OCO op 26 september 2007

Wethouder Buyne van onderwijs heeft de schoolbesturen en stadsdelen opgeroepen om gezamenlijk te werken aan verdere kwaliteitsverbetering van het Amsterdamse onderwijs. Vooral scholen in achterstandswijken blijken het steeds moeilijker te hebben om leerlingen tot een minimaal niveau op te leiden. Wethouder Onderwijs Hennah Buyne: “De kans dat talenten van leerlingen onbenut blijven is te groot. Maar liefst een kwart van de kinderen verlaat de basisschool met een leerachterstand van meer dan 1½ jaar. Het is nodig dat ‘achterstandsleerlingen’ een hoger niveau bereiken.”

Afgelopen maandag vond een door de gemeente Amsterdam georganiseerde bijeenkomst plaats met de wethouder, stadsdeelbestuurders en schoolbesturen. De aanwezigen erkenden dat op een aantal scholen de kwaliteit onder de maat is en dat sommige scholen niet goed functioneren. Naast de door de inspectie beoordeelde zwakke en risicovolle scholen is er ook gesproken over scholen die op grond van lagere citoresultaten en het percentage zorgleerlingen extra ondersteuning nodig hebben.

De schoolbesturen hebben toegezegd binnen zes weken met een actieplan te komen voor scholen die naar hun mening extra ondersteuning nodig hebben. Daarbij wordt op schoolniveau bekeken welke maatregelen nodig zijn ten behoeve van verbetering van de kwaliteit van management, docenten en de kwaliteit van de huisvesting. Schoolbesturen en stadsdelen zijn bereid een onevenredige verdeling van middelen over de stad te accepteren.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog