Apps voor Ouders Challenge

Geplaatst door OCO op 21 juni 2012

Tijdens de workshop op de Hackathon van afgelopen zaterdag stond de Apps voor Ouders Challenge centraal. Het doel van deze challenge is de ouderbetrokkenheid van Amsterdamse ouders te vergroten door onderwijsdata toegankelijk te maken. Afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de wensen van ouders met betrekking tot informatie over scholen. Het gaat hierbij zowel om schoolkeuze als de jaren dat kinderen op school zitten (schoolgaand) en we hebben ons gericht op primair en voortgezet onderwijs (PO en VO).

Uitkomsten onderzoek naar behoeften Amsterdamse ouders
Uitkomsten van dit onderzoek staan op een rij in een groot online bestand ‘Overzicht informatiebehoeften Amsterdamse ouders‘, waarin de behoeften van ouders (kolom A) worden gekoppeld aan verschillende soorten data (kolom C). Het idee is dat verschillende partijen uit het netwerk, zoals databezitters, onderwijsdeskundigen en programmeurs samen aan dit bestand bouwen.

De Apps voor Ouders Challenge in stappen

  • Op zondag 1 juli 2012 leveren deelnemers een plan in waarin zij beschrijven hoe zij in bepaalde behoeften van ouders (die in het onderzoek naar voren zijn gekomen) gaan voorzien met specifieke onderwijsdata toepassingen. De opzet is vrij, maar originaliteit en eenvoud worden gewaardeerd.
  • Uiterlijk vrijdag 6 juli 2012 nemen wij met alle inzenders contact op om te laten weten of zij doorgaan in deze app challenge. De geselecteerde partijen krijgen tot 15 september 2012 de tijd om de app te bouwen. Die dag willen wij de prototypes zien en krijgen de vier partijen, wanneer de prototypes goed werkzaam zijn ieder een prijs van 2000 euro.
  • Na september start de tweede ronde van de Apps voor Ouders Challenge. Hierin begeleidt het netwerk Open Onderwijs Data van Hack de Overheid de app bouwers bij het verhogen van de kwaliteit en het vergroten van het bereik van de apps.

Voor meer informatie: alette@hackdeoverheid.nl

Onderwijsdata?
De zojuist vrijgegeven dataset van de Kwaliteitswijzer Basisscholen Amsterdam is te vinden via amsterdamopendata.nl.
Data over Amsterdamse ouders is te vinden via weetmeer.nl.
Verdere onderwijsdata is te vinden op data.duo.nl.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog