Wat zijn mijn kansen op een baan na het mbo?

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 15 maart 2023
De kans op een baan na het mbo verschilt per opleiding. In de sectoren techniek en natuur is de kans op een baan bijvoorbeeld groter dan in de sectoren cultuur en media. Dit heeft vooral te maken met vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast kan doorstromen naar mbo niveau 4 of hbo de kans op een baan vergroten. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) doet onderzoek naar de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Kans op baan na het mbo

Ga je volgend jaar een mbo-opleiding doen? Denk dan goed na welke opleiding bij je past en wat de kans is dat je snel een baan vindt na je diploma. De baankans verschilt namelijk per sector. Dit geldt ook voor het startsalaris en de doorgroeimogelijkheden.

Volg je een mbo-opleiding in de sector techniek? Dan zijn je baankansen vaak groter dan wanneer je een opleiding in de cultuursector volgt. In de techniek is namelijk meer vraag naar personeel.

Met welke mbo-opleidingen een grote kans op baan?

De kans op een baan heeft vooral te maken met vraag en aanbod. Maar toekomstig vraag en aanbod is niet altijd te voorspellen. Onverwachte ontwikkelingen, zoals de coronacrisis, kunnen hier invloed op hebben.

Toch zijn er prognoses (verwachtingen) die informatie geven over de baankans per opleidingsrichting, zoals in dit rapport van Maastricht University en Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeid uit 2021. Volgens dit rapport bieden onderstaande sectoren de komende jaren de grootste kans op een baan.

Techniek, bouw en procesindustrie: mbo niveau 4

Opleidingen in de sectoren techniek, bouw en procesindustrie geven een grote kans op een baan. Dit geldt vooral voor mbo-opleidingen niveau 4. Ligt jouw interesse op het gebied van techniek, bouw of procesindustrie? En sluit de opleiding aan op je vooropleiding vmbo? Dan is een opleiding in een van deze sectoren een goede keuze.

Voorbeelden van opleidingen in deze sectoren zijn:

  • Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties;
  • Allround timmerman;
  • Constructie- en plaattechnoloog.

Voedsel, natuur en leefomgeving: mbo niveau 3 of 4

Ook opleidingen in de sectoren voedsel, natuur en leefomgeving leveren waarschijnlijk een goede baankans op. Een mogelijke verklaring hiervoor is de toenemende vraag naar klimaat- en milieuvriendelijke materialen en productieprocessen.

Voorbeelden van opleidingen in deze sectoren zijn:

  • Medewerker voeding en technologie;
  • Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek;
  • Medewerker hovenier.

Zorg en welzijn

Met een opleiding in de sector zorg en welzijn heb je als mbo-er een redelijke kans op een baan. De instroom van studenten is erg hoog. Daarentegen vallen relatief veel werkenden in deze sector uit en gaat er binnen enkele jaren een grote groep met pensioen. Dit kan de vraag weer doen toenemen.

Voorbeelden van opleidingen in deze sectoren zijn:

  • Mbo-verpleegkundige;
  • Medische pedicure;
  • Pedagogisch medewerker kinderopvang.

Kans op baan vaak groter na hbo

De komende jaren is de kans op een baan waarschijnlijk groter met een hbo-diploma dan met een mbo-diploma. Dat blijkt uit het eerdergenoemde rapport van Maastricht University en Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeid. Dit geldt vooral voor de richting ICT/media. Dit komt doordat er vooral een grote vraag is naar ICT-ers met een hbo-diploma of universitair diploma.

Bovendien blijkt uit ditzelfde rapport dat de de baankans met een mbo-diploma niveau 2 in geen enkele sector goed is. Alleen in de sectoren landbouw en natuur heb je dan nog een redelijke kans op een baan.

Dit kan een reden zijn om na je mbo-diploma niveau 2 een mbo-opleiding niveau 3 te volgen. Of om na je mbo-diploma niveau 4 de overstap te maken naar het hbo.

SBB: aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft de wettelijk taak om onderzoek te doen naar de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De data van SBB zijn afkomstig van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Wil je weten met welke mbo-opleiding je makkelijk een baan of stage kunt vinden? En in in welke regio hier de meeste vraag naar is? Lees dan de verschillende rapportages van SBB uit 2023 per sector, zoals:

Daarnaast publiceert SBB trendrapportages. Hierin houdt het SBB trends en ontwikkelingen bij over de arbeidsmarkt en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Meer artikelen over Overstap van vmbo naar mbo